Temauger på Vikingeskibsmuseet

I sommerferien 2016 sætter vi fokus på forskellige typer vikingeformidling. Alt efter hvornår du besøger museet kan du komme i krigertræning, blive klogere på bådebygning, blive dus med smeden eller udvinde tjære med museets dygtige formidlere. 

Uge 26: Rebslagerens værksted

Reblæggeren skal lave reb af sælskin, uld og hestehår til museets både. Fra den 26. juni - 2. juli kan du selv få vikingetidens tovværk mellem hænderne og lægge et lindebast tov eller spinde si-tråd med kyndig vejledning og god hjælp fra reblæggeren.

Uge 27: Fyr og flammer 

Vi sætter gang i bålene, så du selv kan brænde tjære af fyrretræ i løbet af en halv time. Tjære beskytter vikingeskibene mod at rådne. Tjære er udvundet af harpiksholdigt fyrretræ. Den udvindes normalt i store miler, der brænder i fire døgn og giver flere tusinde liter tjære.

Uge 28: Bådebyggerens værksted

På værftspladsen er museets bådebyggere i fuld sving med at bygge et nyt skib. Lige ved siden af kan du selv kløve små stammer, arbejde med bådebyggernes værktøj - og i det hele taget gøre som mesteren selv.Det er gratis at deltage i vikingeugerne for museets gæster. 

Uge 29: Krigertræning 

Fra den 17. - 23. juli kan du komme til krigertræning med sværd og skjold. Havde du overlevet i vikingetiden? Gå i krigertræning som hirdmand og lær at kæmpe med sværd og skjold. 
» Se film fra krigertræning her...

Uge 30: Smed med det glødende jern

Fra den 24. - 30. juli kan du smede med det glødende jern! Se smeden i arbejde og oplev fascinationen af det glødende jern! Du kan hjælpe smeden ved blæsebælgen, forme det glødende jern og slå hovedet på sømmet.

Uge 31: Bådebyggerens værksted

På værftspladsen er museets bådebyggere i fuld sving med at bygge et nyt skib. Lige ved siden af kan du selv kløve små stammer, arbejde med bådebyggernes værktøj - og i det hele taget gøre som mesteren selv.Det er gratis at deltage i vikingeugerne for museets gæster. 

Uge 32: Bådenes brug

Kom ombord i Vikingeskibsmuseets vikingeskibe og deltag i aktiviteter ombord på krigsskibet, handelsskibet og fiskerbåden!

Uge 33: Sejlmagerens værksted

Sejlmageren, væveren og rebslageren arbejder med vedligehold af museets mange sejl. På værkstedet vil der være sejl af uld, bomuld og hør. I løbet af ugen vil der blive barket sejl, syet ligtov på sejlet, slået tov og forberedt hør til vævning af hørsejl.   

Uge 34: Fortælleuge - På kanten af havet

Fortælleugen byder på stærke oplevelser med dygtige fortællere, som vil tryllebinde børn og voksne med medrivende og eventyrlige fortællinger om livet på havet, berømte søfarere og farefulde sejladser. Fra dengang, hvor menneskers skæbne var underlagt havets vildskab og Gudernes vilje