Forskning på Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på dansk søterritorie øst for Storebælt. Museet forskning tager afsæt i ansvarsområdet og er særligt koncentreret om vikingetid samt skib, søfart og bådebygningskultur. 

Forskningsresultaterne bidrager til den maritime forskning nationalt og internationalt, og resultaterne skriver sig ind i den forskning, der foregår på et bredere felt, og bliver dermed relevant for et bredt kulturhistorisk forskningsmiljø i ind- og udland.

Forskningen, der både kan være grundforskning og anvendt forskning, udnytter museets samling, og forskningsresultaterne formidles gennem publikationer, udstillinger, museets hjemmeside og andre formidlingsplatforme.