Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske rapporter

Vikingeskibsmuseet gennemfører marinarkæologiske forundersøgelser og udgravninger i forbindelse med blandt andet anlægsarbejder til søs.

Her på siden finder du rapporterne.

Du kan også benytte kortvisningen i menuen til venstre.

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II) rapport

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II)

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Der blev i undersøgelsesområdet fundet adskillige stykker sort, skarpkantet flint, heriblandt flere flækker og skrabere, som sandsynligvis skal tilskrives Maglemosekultur. Det viste sig imidlertid, at både...

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende rapport

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende

J. nr. 2777

Publiceret maj 2016

Datering: Ældre Ertebøllekultur (ca. 5400-4800 f. Kr.)

Baseret på et forudgående geofysisk survey blev en række objekter på havbunden besigtiget uden at påtræffe kulturhistoriske objekter. Endvidere blev der udført maskinel prøvegravning på 41 positioner. Der blev...

Ny Storstrømsbro. Beretning for besigtigelser af anomalier rapport

Ny Storstrømsbro. Beretning for besigtigelser af anomalier

J. nr. 2739

Publiceret april 2016

Datering: Nyere Tid (ca. 1550-1950 e.Kr.)

Vikingeskibsmuseet har gennemført besigtigelser af en række anomalier i tracéet for Ny Storstrømsbro. Blandt de undersøgte objekter blev der observeret dele fra op til to yngre vrag, sandsynligvis fra sidste halvdel af...

Asnæsværket - Kulpieren.

Asnæsværket - Kulpieren. Marinarkæologisk forundersøgelse for uddybning

J. nr. 2785

Publiceret august 2015

Datering: Udateret, ingen fund.

Vikingeskibsmuseet har for Inter Terminals AOT ApS foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse forud for en projekteret uddybning ved Asnæsværkets Kulpier og indsejlingen hertil. Der blev prøvegravet med grab på syv af i alt 17...

Roskilde Havn rapport

Roskilde Havn. Marinarkæologisk forundersøgelse forud for havneudvidelse

J. nr. 2775

Publiceret juni 2015

Datering: Udateret, ingen fund.

Vikingeskibsmuseet har for Roskilde Havneselskab A.m.b.A. gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse forud for etablering af flydebroer, bølgebryder og nye agterpæle i en projekteret udvidelse af Roskilde Havn. Forundersøgelsen...

Øresund 132 kV Cable route. Marinarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé - den danske del rapport

Øresund 132 kV Cable route. Marinarkæologisk analyse af geofysiske data for planlagt kabeltracé - den danske del

J. nr. 2778

Publiceret maj 2015

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har for Energinet.dk udført en marinarkæologisk analyse af geofysiske data indsamlet i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse for en planlagt kabeludskiftning i Øresund. Denne rapport vedrører den danske del af...

Øresund 312 kV Cable route. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerad ny kabelkorridor – den svenska delen rapport

Øresund 132 kV Cable route. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerad ny kabelkorridor – den svenska delen

J. nr. 2778

Publiceret maj 2015

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har på uppdrag av Energinet.dk genomfört en marinarkeologisk analys av geofysiska data insamlade inför ett planerat kabelutbyte i Öresund. Undersökningsområdet berör både svenskt och danskt territorialområde och föreliggande...

Ny Storstrømsbro. Dykkerbesigtigelser på lavt vand rapport

Ny Storstrømsbro. Dykkerbesigtigelser på lavt vand

J. nr. 2739

Publiceret marts 2015

Datering: Ertebøllekultur til Nyere Tid (ca. 5000 f.Kr. - ca. 1900 e.Kr.)

Dykkerbesigtigelse af lavvandede dele af tracéet for Ny Storstrømsbro samt den for projektet udsete klapplads på Kogrund. Der blev fundet enkelte oldsager samt moderne genstande.

Ny Storstrømsbro. Dykkerbesigtigelse af vrag rapport

Ny Storstrømsbro. Dykkerbesigtigelse af vrag

J. nr. 2781

Publiceret marts 2015

Datering: Nyere Tid (1929)

Et træskibsvrag fundet i forbindelse med forundersøgelser for Ny Storstrømsbro er besigtiget og med rimelig sikkerhed identificeret som tomastet skonnert LILLI af Rønne; forlist 1929.

 

Själlandskablarna. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerat kabelutbyte mellan Danmark och Sverige – den svenska delen rapport

Själlandskablarna. Marinarkeologisk analys av geofysiska data inför planerat kabelutbyte mellan Danmark och Sverige – den svenska delen

J. nr. 2722

Publiceret december 2014

Datering: Udateret

Vikingeskibsmuseet har på uppdrag av Svenska kraftnät genomfört en marinarkeologisk analys av geofysiska data insamlade inför ett planerat kabelutbyte i Öresund (figur 1). Kabelkorridoren berör både svenskt och danskt territorialområde och...