Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske rapporter

Vikingeskibsmuseet gennemfører marinarkæologiske forundersøgelser og udgravninger i forbindelse med blandt andet anlægsarbejder til søs.

Her på siden finder du rapporterne.

Du kan også benytte kortvisningen i menuen til venstre.

Ny Fjordforbindelse. Forundersøgelse af tracé og anlægsområde for ny bro over Roskilde Fjord

J. nr. 2533

Publiceret december 2014

Datering: Ældre Ertebøllekultur til Nyere Tid (ca. 5400 f.Kr. - 1970 e.Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse for en projekteret bro over Roskilde Fjord. Der blev langs begge fjordens bredder fundet redeponeret bearbejdet flint samt enkelte udaterede pæle og...

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende, 2016

J. nr. 2777

Publiceret august 2017

Datering: Yngre Maglemosekultur til Ældre Ertebøllekultur (ca. 7000-4800 f. Kr.)

Marinarkæologisk forundersøgelse af et område for et projekteret havnebassin og udvidelse af den eksisterende sejlrende. Der blev udført maskinel prøvegravning i fem delområder,...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af delområde IIIC, V og VI (syd)

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 8.900-6.400 f.Kr.)

Der blev inden for interesseområdet i delområde IIIC gjort fund af oldsager, heriblandt et betydeligt antal redskaber af flint. Fundenes patineringsgrad, deres jævne fordeling samt forekomsten af recent materiale i...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af Delområde IV & VI

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Forundersøgelse af et tidligere forløb af Køge Å samt dennes nordlige bred og munding og en del af den forhistoriske kystlinje nord herfor. Der blev afgrænset en fundkoncentration på ca. 16.000 m2 på den nordlige...

Køge Havn. Beretning for forundersøgelse af sydmole (delområde II)

J. nr. 2769

Publiceret juni 2016

Datering: Maglemosekultur (ca. 9000 - 6400 f.Kr.)

Der blev i undersøgelsesområdet fundet adskillige stykker sort, skarpkantet flint, heriblandt flere flækker og skrabere, som sandsynligvis skal tilskrives Maglemosekultur. Det viste sig imidlertid, at både...

Vordingborg Vesthavn. Marinarkæologisk forundersøgelse af nyt havneområde og sejlrende

J. nr. 2777

Publiceret maj 2016

Datering: Ældre Ertebøllekultur (ca. 5400-4800 f. Kr.)

Baseret på et forudgående geofysisk survey blev en række objekter på havbunden besigtiget uden at påtræffe kulturhistoriske objekter. Endvidere blev der udført maskinel prøvegravning på 41 positioner. Der blev...

Køge Havn. Beretning for besigtigelser af anomalier og fundsteder

J. nr. 2769

Publiceret april 2016

Datering: Udateret.

Dykkerbesigtigelse af en række sonar- og magnetanomalier - uden fund. Desuden besigtigelse af findested for dels flintkoncentration, trindøkse samt en krabbe - et anker af træ og sten. På sidstnævnte position fandtes en sten, som meget vel...

Ny Storstrømsbro. Beretning for besigtigelser af anomalier

J. nr. 2739

Publiceret april 2016

Datering: Nyere Tid (ca. 1550-1950 e.Kr.)

Vikingeskibsmuseet har gennemført besigtigelser af en række anomalier i tracéet for Ny Storstrømsbro. Blandt de undersøgte objekter blev der observeret dele fra op til to yngre vrag, sandsynligvis fra sidste halvdel af...

Asnæsværket - Kulpieren. Marinarkæologisk forundersøgelse for uddybning

J. nr. 2785

Publiceret august 2015

Datering: Udateret, ingen fund.

Vikingeskibsmuseet har for Inter Terminals AOT ApS foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse forud for en projekteret uddybning ved Asnæsværkets Kulpier og indsejlingen hertil. Der blev prøvegravet med grab på syv af i alt 17...

Ny Orehoved sejlrende, Tragten. Beretning for forundersøgelse af ny sejlrende til Orehoved Havn, Tragten

J.nr. 2770

Publiceret juli 2015

Datering:Ældre Stenalder (ca. 12800-3950 f.Kr.).

Ved en marinarkæologisk forundersøgelse i et område af den nye sejlrende til Orehoved Havn kaldet "Tragten", blev der lokaliseret fund fra Ældre Stenalder. De fundførende aflejringer ligger dybere end den maksimale...