Marinarkæologi

logo
logo
 

Marinarkæologi - arkæologi under vand

Marinarkæologi kalder man den form for arkæologi, som foregår under vand. Marinarkæologiens genstande er f.eks. stenalderbopladser, skibsvrag, forsvarsanlæg, anløbsbroer, havneanlæg og flyvrag, som er fortidsminder af stor kulturhistorisk værdi og derfor fredet ifølge museumsloven.

Undersøiske fortidsminder kan blive ødelagt af anlægsarbejder som f.eks. brobygning, hvor strømforholdene ændres, ligesom færge- og skibstrafik kan udgøre en trussel. Truede fundpladser bliver undersøgt og udgravet af de marinarkæologiske museer.

Vikingeskibsmuseet varetager på vegne af Nationalmuseet det marine beredskab. Det vil sige, at museet skal stå for undersøgelser og udgravninger under vand de steder i Danmark, hvor der ikke er andre museer, der gør det. Museet huser desuden det nationale marine arkiv, som indeholder oplysninger om alle fund på den danske havbund.

Udgravning, opmåling og sikring af et fortidsminde kendetegner både arkæologi på landjorden og under vandet. De våde omgivelser sætter dog visse begrænsninger for marinarkæologen. Kommunikation under vand er vanskelig, sigtbarheden kan være meget ringe, ligesom dragt og udstyr gør arbejdet tungt. 

Til gengæld kan gevinsten være stor. Bevaringsforholdene i de våde, iltfattige omgivelser gør, at man på havbunden kan gøre fund, som man kun kan drømme om på land. Hertil kommer at genstandene, i modsætning til på landjorden, af og til ligger frit synlige på havbunden.

Finder du et skibsvrag eller andet fortidsminde, som er ældre end 100 år (regnet fra forlistidspunktet), skal du anmelde fundet til det stedlige marinarkæologiske museum. 

Her på siderne kan du læse mere om, hvad man kan finde under vand, hvordan man finder de undersøiske fund, hvordan man udgraver og opmåler fundene og hvad der sker med fundene når de kommer på land.

 

Med marinarkæologen på arbejde

Siden 2004 har Vikingeskibsmuseet varetaget det såkaldte Marine Beredskab for Nationalmuseet, som betyder, at Vikingeskibsmuseet har det marinarkæologiske ansvar i Østdanmark omfattende Sjælland, Øerne og Bornholm.

Kort fortalt kan det Marine Beredskab opdeles i tre arbejdsområder, som er vidt forskellige og som kan variere meget i omfang fra år til år. De tre områder er:

  • Forundersøgelser med dykkere i i forbindelse med anlægsarbejde
  • Besigtigelser og undersøgelser af fund, der er anmeldt af sportsdykkere, fiskere og andre
  • Forskningsundersøgelser og forskningsprojekter, som museet selv står for eller laver i samarbejde med andre forskere i Danmark eller i udlandet og som også omfatter EU-projekter


Anlægsarbejde

For tiden bygges der som aldrig før på havet og Vikingeskibsmuseets dykkere har været i vandet siden påske og er først færdige omkring oktober. For ligesom på landjorden skal anlægsområder først undersøges for fortidsminder. Det drejer sig om kæmpestore vindmølleparker, telefon- og elkabler, gasledninger, nye havne eller havneudvidelser, nye broer osv. osv.

Først gennemgås arkiver for at finde ud af, hvilke fund, man allerede kender fra området. Dernæst gennemføres der avancerede geofysiske opmålinger af havbunden, hvor man ikke bare kortlægger det der ligger på havbunden, men også det der ligger skjult i havbunden. Desuden laves der nye kort over undervandslandskabet og gamle, skjulte kystlinjer fra stenalderen kortlægges.

Først når disse forstudier er gennemført kan selve dykningerne planlægges. Det er ofte kæmpestore områder, der berøres af anlægsarbejdet, og man kan ikke, som på landjorden, bare begynde i den ene ende og slutte i den anden. Dykkerundersøgelser tager tid og er meget mandskabskrævende og omkostningstunge, så vi må prioritere benhårdt og kun vælge de steder i et anlægsområde, hvor de forudgående opmålinger viser, at der er noget, der kan være beskyttet af Museumsloven eller dér hvor mulighederne er størst for at finde noget.

Besigtigelser

En anden stor og meget vigtig opgave for marinarkæologerne er besigtigelserne. Uanset hvor i vores ansvarsområde, kan vi med få timers varsel rykke ud på besigtigelser af vrag, stenalderbopladser eller andet, der er blevet fundet af sportsdykkere, fiskere eller strandgæster, og helt som man skal iflg. Museumsloven, har kontaktet museet og anmeldt det. Fund kan også anmeldes til det lokale museum, som så tager kontakt til Vikingeskibsmuseet. Hvis det er en hastesag rykker vi hurtigt ud, men ellers samler vi sager fra de forskellige områder, hvor vi så laver en kampagne, der kan tage flere dage og uger.

Forskningsundersøgelser

Forskning indenfor det marinarkæologiske område kan omfatte alt fra mindre undersøgelser på få uger til flere år og kan omfatte alt fra stenalderbopladser, vrag, sejlspærringer osv. Det kan være fund, der er dukket op i forbindelse med anlægsarbejde og som indeholder et væsentligt forskningspotentiale, men det kan også være fund, der er anmeldt af sportsdykkere eller som vi selv har opsøgt.  

Del eller tilføj bogmærke

Print Tip en ven

Læs mere

Dykker undersøger skibsvrag

Dykker undersøger skibsvrag

Middelalderskibet "Roskilde 1"

Middelalderskibet "Roskilde 1"

 
 

Vikingeskibsmuseet: Vindeboder 12 . DK-4000 Roskilde | Tlf.: +45 46 300 200 | museum(at)vikingeskibsmuseet.dk | vikingeskibsmuseet.dk

 

logo

Vikingeskibsmuseet.dk bruger et antal cookies for at forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger cookies til at udarbejde statistik over anvendelsen af vikingeskibsmuseet.dk og selvbetjeningsløsninger, så vi løbende kan forbedre disse. Du kan altid slette cookies fra vikingeskibsmuseet.dk igen fra din computer.

» Læs mere om cookies på vikingeskibsmuseet.dk

 

Accepter cookies