Teambuilding - styrk samarbejdet og fællesskabet

I samarbejde med teambuildingarrangøren Sagens Natur danner Vikingeskibsmuseet rammen om forskellige typer udviklingsforløb, som sigter mod at frigøre en given gruppes skjulte potentialer. 

Alle kurser kan kombineres med hinanden, og der kan tilvælges frokost eller rundvisning, hvis det ønskes. Kontakt Sagens Natur og få et forslag og en pris. 

Teamwork om bord!
Teambuilding i et vikingeskib. Teambuilding om bord på et skib kan ses og mærkes med det samme og direkte måles på farten, det gode humør og følelsen af at nå længere i fællesskab. 3-6 timer.
Mad over bål
På et moderne vikingetogt lærer I at sejle efter nordiske traditioner, hvor godt samarbejde og god kommunikation er altafgørende faktorer. I går i land et dejligt sted i Roskilde Fjord, spiser frokost og laver øvelser, der bidrager til, at gruppen og dens individer kan opdage deres potentialer og mulige udviklingspunkter. 3-6 timer.
Mød kollegaen i nye situationer...
Byg et vikingeskib. At bygge et skib kræver komplekse samarbejds-færdigheder og viser, hvor afhængige vi er af hinanden for at komme i mål. Et øjenåbnende arrangement i et historisk håndværkermiljø, der samtidig bringer forståelse for vikingernes enorme håndværkersnilde. 3-6 timer.
...om bord på vikingeskibet
Teambuilding på land. Øvelser på land med proces og feedback. Teamet lærer at finde positive kompetencer hos hinanden og øge den sociale kapital. 1-8 timer
Også for store grupper
Mad på bål. Vi går helt ned i fart og skaber stærke relationer mens vi sammen tilbereder vildt fra den danske natur, som vikingeskytten kunne have hentet det hjem. 5 timer.
Samarbejde
Vikingeræs og dyst. Konkurrence i hold og fællesskab. Kæmp side om side og find glæden ved både at vinde og tabe. I går hjem som en sammentømret gruppe. 3-8 timer.

Film: Vikingehandel på Tunet - Teambuilding på Vikingeskibsmuseet