Aftalevilkår for booking og afbestilling

Booking af arrangementer på Vikingeskibsmuseet sker ved henvendelse til museets bookingafdeling enten på telefon +45 46300253 eller mail til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk.

 • Generelt
 • Aftaler betragtes som bindende, når museet har fremsendt en ordrebekræftelse.
 • Aflysning/reduktion skal ske skriftligt til booking(at)vikingeskibsmuseet.dk 
 • Aflysning/reduktion af arrangementer kan ske uden omkostning frem til fire uger før arrangementets start.
 • Aflysning af arrangementer senere end fire uger før og frem til to uger før arrangementets start opkræves 50 % af arrangementsprisen. 
 • Aflysning af arrangementer senere end to uger før arrangementets start opkræves fuld pris.
 • Reduktion af deltagerantal svarende til færre end 10% accepteres uden omkostning frem til arrangementets start.
 • Reduktion svarende til flere end 10% følger vilkår for aflysning. 
 • Aflysning som følge af helt ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan ske vederlagsfrit.
 • Entré
  Entré reguleres altid i forhold til det faktiske antal fremmødte på dagen.
 • Særligt for sejlads:
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads forbeholder museet sig ret til at aflyse af sikkerhedsmæssige grunde, som fx stærk vind. I sådanne tilfælde vil der ikke blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer sejlads forbeholder museet sig ret til at aflyse, hvis gæsterne ikke overholder de gældende krav til sikkerhed om bord. I sådanne tilfælde vil der blive opkrævet betaling for sejladsen.
 • Ved bookinger, der inkluderer gruppesejlads, betales en startpris svarende til minimum 8 voksne personer, uagtet at gruppen eventuelt omfatter færre personer.
 • Særligt for Café
 • Afbestilling af leverancer bestilt til flere end 12 personer kan uden omkostning ske frem til fire uger før arrangementet skal afholdes. Herefter gælder museets generelle vilkår.
 • Afbestilling af leverancer bestilt til færre end 12 personer kan uden omkostning ske frem til én uge før arrangementet skal afholdes. Herefter opkræves fuld pris.
 • Reduktion i antal deltagere følger museets generelle vilkår.

Vikingeskibsmuseet er medlem af brancheorganisationen Horesta og følger organisationens regelsæt for reservation og afbestilling i det omfang, der ikke er truffet anden særskilt aftale. Læs eventuelt mere om organisationen, branchekutyme samt ankenævn på Horestas hjemmeside www.Horesta.dk