Træf, Fjordens Træbåde

Hvert år afholdes der træbådstræf i Roskilde fjord og Isefjorden. Træffet arrangeres af fjordens forskellige bådeforeninger, frivillige bådelaug og de lokale museer. I år afholdes træffet på Vikingeskibsmuseet.

Målet med træffet er, ud over et godt socialt samvær, at fastholde interessen og kundskaberne for sejlads og vedligeholdelse af de mindre klinkbyggede træbåde.

En immateriel kulturarv som Vikingeskibsmuseet, sammen med TS-Træskibs Sammenslutningen og Hanherred Havbåde, med det norske forbund KYSTEN i spidsen og med støtte fra en masse træbådsmiljøer i hele norden, har ansøgt UNESCO om at få på den repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv. En anerkendelse der vil gøre bl.a. Vikingeskibsmuseets arbejde med museets bådsamling og alle de dertil knyttede fællesskaber, til en del af verdens immaterielle kulturarv.

Træffets historie 

Træffet blev startet i 1999 på initiativ af Karsten Munkvad fra Store Valby ved Roskilde. Han var inspireret af professor Thomas Højrups skrift til Fjordmuseet om bådkulturen på Roskilde Fjord. 
Fiskerbådene fra Roskilde Fjord og Isefjorden er noget ganske særligt i Danmark, fordi de udspringer fra en fælles bådebyggertradition. De er rundgattede, klinkbyggede og fyldige over vandet. Og lige fra joller på ti fod og op til fiskerbåde over 40 fod har de samme gennemgående træk under vandet. De bjærger sig godt i søen, og man sagde i gamle dage, at de lignede edderfugle – de blev aldrig våde på ryggen!

Træffet har til formål at fremme bevaring og sejlads med de træjoller og træbåde, der stadig holdes sejlende som et minde om fortidens traditioner, erhverv og håndværksmæssig kunnen fra dengang, tusindvis af mennesker levede af, hvad fjorden kunne give.

Træffet samler mellem 30 og 50 joller og andre træbåde – samt op mod 200 deltagende sejlere og flere tusinde tilskuere, der er interesseret i at bevare den sejlende kulturarv, som de traditionelle træbåde giver videre til nye generationer.
I træffet deltager også ofte bådebyggere, sejlmagere og rebslagere for at vise de traditionelle erhverv, der er nødvendige for at bygge og vedligeholde træbådene.

» Dette er blot et uddrag af træffets historrie. Du kan læse den i fuld version på Træf, fjordens træbådes hjemmesidde... 

Program for Træf fjordens træbåde 2019

 

Dagsprogram: lørdag den 17. august 2019

Tidspunkt

Aktivitet

07 - 08.30

Bane til kapsejlads lægges ud

09.45

Åbning af træffet

11.00 - 12.00

Præsentationssejlads

13.00 - 15.30

Kapsejlads