Træf Fjordens Træbåde 18. - 20. august

Vikingeskibsmuseet afholder det traditionsrige 'Træf Fjordens Træbåde', hvor stolte skippere mødes i forbindelse med en fælles passion; de traditionelle, klinkbyggede træbåde fra Isefjord og Roskilde Fjord.

Læg vejen forbi og få en snak med skippere og gaster om, hvordan der blev sejlet og arbejdet med bådene, dengang både var træbåde, og ikke mindst om hvorfor ejerne investerer sved og tårer i at bevare de gamle træbåde ved brug af traditionelt håndværk og materialer.

Skulder ved skulder

De mange gæste-både ankommer i løbet af fredag den 18. august, og ved aftenstid ligger de smukke træbåde tæt, skulder ved skulder i Museumshavnen.

Lørdag bliver bådene præsenteret under sejl på fjorden foran museet, hvor det er god udsigt for publikum fra ydermolen. Præsentationssejladsen vil blive kommenteret af Carsten Munkvad, der er specialist fjordbådene.

Carsten Munkvad har et indgående kendskab til de både, der blev bygget og brugt i Holbæk Fjord, Isefjord og Roskilde Fjord samt historien bag bådeværfterne i Lynæs og Frederikssund. Under paradesejladsen vil Carsten fortælle om de deltagende både og supplere med spændende historier om livet ved fjorden om det vigtige fiskeri og de specialiserede værfter, der byggede dem. Carsten Munkvad har bl.a. været initiativtager til restaurering, og dermed bevaring, af flere historiske både og joller.

Lørdag eftermiddage dyster bådene i en særlig kapsejlads på en trekantsbane i Inderbredding, hvilket gør det muligt at følge hele det dramatiske opgør fra land. Træbådsræset bliver kommenteret af Rikke Johansen fra Vikingeskibsmuseet.

Lokale traditioner med rødder i vikingetiden

De deltagende både er af varierede størrelse, fra de mindste joller til gedigne fiskerkuttere, og af varierende alder - fra de originale, 100-årige fiskerbåde men plads til en enkelt fisker, til rekonstruktioner af vikingeskibe med 60 mand om bord!

Program for 'Træf Fjorden Træbåde':

Fredag den 18. august: Bådene ankommer til Museumshavnen.

Lørdag den 19. august:           

Kl. 10.00: Festival 2017 Håndværk og Vikinger åbner.

Kl. 11-12: Præsentationssejlads, hvor publikum kan se alle træbådene for sejl lige uden for Museumshavnen. Skibene bliver præsenteret af Carsten Munkvad og Rikke Johansen.       

Kl. 13-15:30: Kapsejlads for sejl, motor, åre, på trekantbane i Inder Bredding, syd for Elleore.

Rikke Johansen fra Vikingeskibmuseet kommenterer kapsejladsen, så alle kan følge med - Husk kikkert!

Kl. ca. 16: Bådene er tilbage i Museumhavnen

Kl. 17.00: Festivalen lukker

Søndag den 20. august:

Kl. 9.00: Træbådene begynder at sejle hjemad

Kl. 10.00 - 17.00: Festival 2017 Håndværk og Vikinger.

Håndværk og Vikinger Festival

Træffet afvikles under en festlig maritim ramme. Vikingeskibsmuseet afholder den årlige maritime weekend; 'Festival håndværk og vikinger'. Arrangementet byder på aktiviteter for hele familien med mulighed for at bygge sit eget vikingeskib af sjove, anderledes materialer, gå ombord i et vikingeskib eller se spændende udstillinger om vikingernes verden på vandet.

Fakta

Træf Fjordens Træbåde er en navnet på det årlige træf der bliver afviklet rundt i Isefjorden og Roskilde fjord og arrangeres i samarbejde mellem fjordens forskellige bådeforeninger, frivillige bådelaug og lokale museer. I år afholdes træffet på Vikingeskibsmuseet 18.-20. august

Der deltager normalt mellem 40 og 60 træbåde og -joller og mellem 130 og 180 deltagende sejlere. Træffet er en hyggelig ramme omkring den sejlende kulturarv og en stor flok entusiaster, som alle har en fælles interesse omkring sejlads og bevaring af traditionelle træbåde.

» Besøg Træf Fjordens Træbådes hjemmeside her...