Vejlederuddannelse i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv

Kursusrække

Vejlederuddannelsen i sejlads, kystkultur og kystfriluftsliv i traditionelle åbne brugsbåde består af en kursusrække på seks kurser af 3-4 dages varighed. I alt er der 22 kursusdage.

Uddannelsen henvender sig til alle, der har lyst til at uddanne sig til vejledere i sejlads- og kystfriluftsliv.

Kurserne afholdes frem til september 2023. Imellem hvert kursus skal de studerende styrke egne færdigheder ved at tage på tur på egen hånd og desuden tilegne sig teori. Det er muligt at komme i praktik på Vikingeskibsmuseet

Efter bestået kursusforløb har vejlederen kompetence til at undervise i sejlads- og kystfriluftsliv på højskoler, efterskoler, museer, pædagogiske institutioner m.v.

Kurserne foregår primært fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Et enkel kursus foregår på Smakkecenteret i Strynø og der vil også være en ekskursion til Kystliv Holbæk. Friluftslivet og kystkulturen er et vigtigt omdrejningspunkt for kurserne. Derfor vil der på kurserne være både sejlads og overnatning ude i telt.

Uddannelsen giver sejl- og formidlingskompetencer

Kursisten får formelle og reelle sejl- og formidlingskompetencer ud af kurset. Består kursisten hele forløbet, bliver kursisten både bådfører, instruktør og vejleder i sejlads- og kystfriluftsliv.

Forløbet er bygget op omkring fire kurser af 3-4 dages varighed, der afholdes i perioden september 2022 til september 2023. Vi mødes 6 gange. I alt er der 22 kursusdage

Ud over deltagelse på kurserne skal der for der indregnes minimum 14 dage til færdighedstræning på egen hånd. Der er adgang til at benytte udvalgte både i vikingeskibsmuseets bådsamling til dette forløb.

Kursisten skal selv læse op til SRC-bevis (VHF-certifikat).

Prakisk information om uddannelsen

Praktisk information

Hele uddannelsen koster 32.900 kroner, dertil kommer udgifter til rejse, forplejning og overnatning.

Bådførerkursus: 6.500 kroner
Kursus i tradition, brug og vedligehold : 5.900 kroner
Instruktør 1+2: 11.200 kroner
Vejleder 1+2: 13.500 kroner                         

Der er ikke beståelsesgaranti og man skal påregne at bruge en del tid udenfor kurserne på at tilegne sig de praktiske og teoretiske færdigheder. 

Ønsker man ikke at tage den fulde uddannelse, er det muligt at vælge sig ind på enkelte moduler. For at komme ind på kurserne på instruktør og vejlederniveau skal man have bestået en prøve svarende til det lavere rangerende niveau. De enkelte kursers priser kan findes i studieplanen.