Praktisk information

Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd i forbindelse med besøget og ideer til overvejelser før, under og efter besøget. 

Undervisningen foregår på alle skoledage sommer og vinter. Skoletjenesten deltager også i udviklingen af særlige undervisningsforløb og opfylder særlige ønsker, ligesom elevgrupper hjælpes i forbindelse med relevante projektopgaver.

Til flere af undervisningsforløbene er der udarbejdet skriftligt materiale, som frit kan downloades eller rekvireres gratis i klassesæt i forbindelse med bestilling af undervisning.  

Fra august til medio april holder Skoletjenesten lukket om mandagen.

» Bestilling af undervisningsforløb

» På egen hånd

» Inden museumsbesøget

» Under museumsbesøget

» Efter museumsbesøget

Bestilling af undervisningsforløb

I Vikingeskibsmuseets bookingafdeling informerer personalet om de forskellige undervisningsforløb. Bookingafdelingen kan kontaktes på: 46 300 253 eller booking(at)vikingeskibsmuseet.dk.
Derudover vejleder Skoletjenestens undervisningsansvarlige om indhold, form og aktiviteter på de enkelte forløb. Skoletjenestens undervisningsansvarlige kan kontaktes på: 46 300 254

Muligheder for skoleklasser:
• Folkeskoler har gratis adgang til Vikingeskibsmuseet, og lærere kan inden et besøg komme gratis ind som en del af forberedelsen.
• Undervisningsforløb med aktiviteter og værksted mod gebyr,
se www.skoletjenesten.dk
• Undervisningsmateriale og arbejdsark kan frit downloades
se www.skoletjenesten.dk

 
Praktiske spørgsmål ved booking af et uv-forløb

• Kontaktoplysninger:
- Skolens navn og adresse
- Skolens telefonnummer
- Skolens kontaktperson
- Skolens EAN nummer

• Oplysninger om klassen:
- Fortæl gerne om undervisningsforløbets placering i forhold til den øvrige undervisning på skolen.
- Skal der tages særlige hensyn til klassen?
- Har de været på museum før?
- Eventuelt andre oplysninger, der kan gøre skoletjenestens undervisere endnu bedre forberedte til mødet med klassen.

» Til top

På egen hånd

Det er ikke nødvendigt at booke på forhånd, hvis klassen ønsker at besøge museet på egen hånd. Læreren er selvfølgelig altid velkommen til at undersøge, hvornår der er mange andre undervisningsforløb, for at undgå spidsbelastninger. Som regel har museet flest besøg af klasser om formiddagen. 

Når en klasse besøger museet og/eller deltager i skoletjenestens undervisning, kan det for nogen være første gang, at de opholder sig på et museum. For dem som ikke er museumsvante kan opfattelsen af et museum, og hvad man laver der, være meget diffus. Derfor er det vigtigt, at det første møde bliver en positiv oplevelse, som læreren kan være med til at forberede eleverne på. 

• Må man røre genstandene
- I Vikingeskibshallen kan de fem originale vikingeskibe – Skuldelevskibene - opleves. Skibene er over 1000 år gamle og må derfor ikke berøres.
- I Vikingeskibshallen er Anløbsbroen et særligt besøg værd. Her er der mulighed for at gå om bord i to modeller af vikingeskibe; et handelsskib fyldt med varer og et krigsskib udrustet til kamp.
- På anløbsbroen kan eleverne også prøve vikingetøj, skrive runer, føle på og lugte til vikingeudstyr.

• Undervisningsmateriale
For folkeskolens 3.-6. kl. er der udarbejdet gratis arbejdsark, som I kan bruge på egen hånd. Spørg personalet i butikken.

• At være en gruppe på Vikingeskibsmuseet
Læreren har ansvaret for klassen, mens den er på museet. Ingen elever må færdes alene, men skal være ledsaget af en voksen. Akustikken i Vikingeskibshallen er ikke optimal. Det er derfor nødvendigt at vise hensyn til de klasser, som er i gang med et undervisningsforløb i skoletjenesten. Af hensyn til udstillingerne og de andre besøgende henstiller vi til, at løb, leg og råb gemmes til efter besøget. Vi kan se os nødsaget til at bede grupper om at forlade museet, hvis retningslinjerne ikke overholdes, eller man er til gene for museets andre gæster.

• Biograf
Vikingeskibsmuseet har egen biograf, der ligger i underetagen i Vikingeskibshallen. Her vises filmen ”Fem vikingeskibe fra Skuldelev”. Forevisningen er gratis og varer 14 minutter. Forevisning af filmen kan bestilles ved Vikingeskibsmuseet booking eller ved henvendelse til personalet ved disken i Vikingeskibshallen.

• Mad og drikke. Tasker og overtøj, fotografering
- I har mulighed for at spise Jeres madpakker på museet. Spørg personalet, hvor det er muligt at spise madpakker.  
- I museumsbutikken kan der købes slik, chokolade og drikkevarer.
- Rygsække, skoletasker og større tasker skal opbevares i museets garderobeskabe, der kan aflåses.
- Fotografering er tilladt på Vikingeskibsmuseet. Ved et undervisningsforløb vil museets undervisere fortælle, hvornår der er pause til at fotografere undervejs i forløbet.
» Til top

Inden besøget

Hvordan du som lærer forbereder museumsbesøget afhænger naturligvis af, hvordan du vil integrere besøget i undervisningen samt elevernes klassetrin. Spørgsmål, som kan være gode at stille, er:

• Hvad er formålet med besøget?
- Kommer klassen til museet for at møde et nyt miljø og lære at gå på museum?
- Skal eleverne have en positiv oplevelse af og få vakt deres nysgerrighed for vikinger?

• Hvordan skal museumsbesøget fungere i forhold til den øvrige undervisning?
- Som en introduktion til emnet, for at give yderligere dimensioner på emnet
- Som en sammenfattende afslutning af eller indledning på undervisningsforløb?


Forbered eleverne inden besøget
Det er naturligvis individuelt, hvordan klassen bliver forberedt på et museumsbesøg. Der er et par aspekter af besøget, som vil være fint at fortælle eleverne:

• Få en snak om, hvad et museum er:
- Hvad man kan lave der?
- Hvorfor findes der museer?
- Tal også om, hvad de kan opleve på Vikingeskibsmuseet.

• Fortæl, hvordan besøget eller undervisningsforløbet har relation til den øvrige skoledag

• Ved at arbejde med museets undervisningsforløb hjemmefra, får eleverne et godt udgangspunkt for at opleve besøget som et godt og sammenhængende supplement til skoledagen. Der findes undervisningsmateriale og arbejdsark, der frit kan downloades på materialeplatformen.dk

• Forbered eleverne på, hvad der skal ske på dagen:
- Hvordan kommer I til museet?
- Hvad er dagens program?
- Hvad handler undervisningsforløbet om?
- Hvad må man på museet?
- Hvor skal madpakkerne spises?
- Hvornår går turen hjem til skolen igen? 
» Til top

Under museumsbesøget

Samarbejdet mellem læreren og skoletjenestens underviser er vigtigt.
Skoletjenestens underviser har ansvaret for det faglige indhold i undervisningen. Klassens lærer spiller på mange måder en vigtig rolle for klassen under selve undervisningsforløbet:

• Det er læreren, der kender eleverne. Ved at have samling på klassen og vise sin interesse og være til stede i undervisningsforløbet, tilfører læreren meget til klassen og forløbet.

• Læreren kan hjælpe de forsigtige elever, så de også har mulighed for at deltage i forløbet.

• Læreren kan bidrage med at relatere undervisningsforløbet til undervisningen på skolen, dog uden at virke forstyrrende for skoletjenestens underviser.

• Læreren kan hjælpe til med forløbets aktiviteter, støtte svage elever og hjælpe med at få klassen flyttet rundt i udstillingen.

• Læreren kan stille opklarende spørgsmål, hvis eleverne viser tegn på ikke at forstå skoletjenestens underviser.  

• Gå rundt på museet efter undervisningsforløbet
Ved et undervisningsforløb har eleverne kun mulighed for at arbejde med nogle af museets samlinger og udstillinger. Klassen er derfor velkommen til at blive på museet og i følge med læreren se museets øvrige udstillinger, samt museums-øen efter et forløb. Det er også muligt at se film i museets biograf.
» Til top

Efter museumsbesøget

Det er naturligvis individuelt, hvordan klassen følger op på et besøg eller undervisningsforløb på Vikingeskibsmuseet. Her følger et par overvejelser, som kan være gode at have i relation til opfølgning:

• Giv eleverne mulighed for at reflektere og få feedback på deres oplevelser.

• På skoletjenestens hjemmeside findes der ideer til at arbejde videre med emnet på skolen.

• Skoletjenesten tilbyder også længerevarende samarbejder, hvor eleverne kan vende tilbage til museet og arbejde videre med et valgt emne. 
» Til top