Gratis sejlads og undervisning - et tilbud til udskolingen i Roskilde Kommune

 

Formål og indhold
Første gang børn og unge fra Roskilde får mulighed for at komme ud på Fjorden er ofte via sejladserne på Vikingeskibsmuseet. Og de byder på en række kulturelle, historiske, fysiske og psykiske oplevelser.

Inden sejladsen tilbyder vi et 1½-timers undervisningsforløb om navigation. Forløbet "På rette kurs" giver eleverne indblik i, hvordan vikingerne navigerede uden brug af kompas eller kort.

På sejladsen skal eleverne samarbejde om at få bådene til at sejle optimalt. Det indebærer eksempelvis, at man skal affinde sig med, at der er én skipper ombord. Eleverne prøver selv skipperrollen og får indblik i, hvor vigtigt det er at have overblik over bådens tekniske muligheder og funktioner; og at alle mand ombord er vigtige.

Sejladserne indeholder således et væld af pædagogiske muligheder, man som lærer kan forberede eller arbejde videre med hjemme på skolen. En sejlads vil være et nyttigt aktiv i næsten alle faglige sammenhænge – både i de enkelte fag og i tværfaglige sammenhænge.


Bestilling

Det er tanken med dette tilbud til Roskildes skoler, at sejladserne bliver forberedt godt og knyttet sammen med undervisning på skolen. Ved bestilling skal skolen meddele, hvordan sejladsen tænkes relateret til undervisningen og hvilke datoer, der har interesse. Endvidere skal klassetrinnet, elevantallet og kontaktpersonens mailadresse oplyses.

Undervisning og sejlads fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tid og sted

Al undervisning og sejladser begynder og slutter på Vikingeskibsmuseet. Sejladserne foregår i museets traditionelle nordiske både. På alle sejladser er der en instruktør med i hver båd; men det er eleverne, der ror og sejler bådene ud og hjem. Der tilbydes undervisning og sejlads à hver to timers varighed i perioden maj - september. En dag hernede kommer derfor i alt til at vare ca. 4 timer + frokostpause.


Målgruppe

I efteråret gælder tilbuddet alle 7., 8., 9. og 10. klasser i Roskilde Kommune. I foråret gælder tilbuddet desuden alle 6. klasser.


Yderligere information

Sejladserne kan bl.a. relateres til følgende fag: historie (vikingetid/-skibe), matematik (sejlegenskaber), biologi - natur/teknik (natur- og instrumentnavigation, meteorologi, menneskets fysiologi, Fjordens økosystem). Information om sejladserne og det fagrelaterede indhold kan fås ved henvendelse til Skoletjenesten på tlf. nummer: 46 30 02 54 eller mb(at)vikingeskibsmuseet.dk