Vikingeskibsmuseet på skolen: Vikingerne kommer!

Periode: 1.november - 1. april

I undervisningen skal eleverne bl.a. undersøge genstande og tøj, vikingetidens mennesker brugte i deres hverdag. Alle genstandene og beklædningsdele er kopier og rekonstruktioner af fund fra perioden.

Undervejs vil eleverne møde forskellige personer, som sætter ansigt på perioden. Eleverne skal i grupper udforske personernes ejendele og komme med deres bud på, hvem de var.

Vikingeskibsmuseets underviser kommer ud til skolen og underviser eleverne. Tilbuddet dækker skoler i Københavnsområdet og øvrige Sjælland. 

Der undervises max. 4 klasser pr. dag. I lokalet hvor undervisningen skal foregå skal der være gulvplads til genstande og skind og meget gerne borde, som kan tages i brug i løbet af undervisningen. Når 

museumsunderviseren ankommer til skolen vil der være behov for hjælp til at bære genstande til undervisningslokalet. 

Målgruppe: 4-6. klasse

Fag: Dansk og historie

Kompetenceområder: 
Dansk: kommunikation
Historie: kildearbejde, kronologi og sammenhæng
Kristendomskundskab: kristendom

Læringsmål:
• Eleverne kan i fællesskab med andre skabe en fælles fortælling om vikingetidens mennesker.
• Eleverne kan argumentere for den fortælling, de har skabt om vikingetidens mennesker.
• Eleverne kan begynde at anvende brugen af ikke-skriftlige kilder til at kunne identificere historiske sammenhænge.
• Eleverne har viden om vikingernes møde med andre kulturer som medvirkende faktor for kristningen af Danmark.

Antal: 28 elever

Varighed: 1 time pr. klasse

Pris: 400 kr. pr. klasse samt transportgebyr (250 kr. for kørsel til skoler i Roskilde Kommune/ 350 kr. til resterende kommuner på Sjælland). 
Rengøringsgebyr: 100 kr.