Vikingeskibsmuseet på skolen: Vikingerne kommer!

Periode: 1.november - 1. april

I undervisningen skal eleverne undersøge våben og genstande, der var hverdagsting for vikingetidens mennesker. Alle genstandene er kopier og rekonstruktioner af fund fra perioden.

Undervejs vil eleverne møde forskellige personer, som sætter ansigt på vikingetiden. Eleverne skal i grupper udforske personernes ejendele og komme med deres bud på, hvem de var.
Små dramatiske fortællinger sætter flere billeder på, hvem vikingetidens mennesker var.

Vikingeskibsmuseets underviser kommer ud til skolen og underviser eleverne. Tilbuddet dækker skoler i Københavnsområdet og øvrige Sjælland. 

Der undervises max. 4 klasser pr. dag. I lokalet hvor undervisningen skal foregå skal der være gulvplads til genstande og pels og meget gerne borde, som kan tages i brug i løbet af undervisningen. Når museumsunderviseren ankommer til skolen vil der være behov for hjælp til at bære genstande til undervisningslokalet. 

Målgruppe: 4-6. klasse

Fag: Dansk og historie

Kompetenceområder: 
Dansk: kommunikation
Historie: kildearbejde, kronologi og sammenhæng
Kristendomskundskab: kristendom

Læringsmål:
• Eleverne kan argumentere for og i fællesskab med andre elever skabe en fælles fortælling om vikingetidens mennesker.
• Eleverne kan begynde at anvende brugen af ikke-skriftlige kilder til at kunne identificere historiske sammenhænge.
• Eleverne har viden om vikingernes møde med andre kulturer som medvirkende faktor for kristningen af Danmark.

Antal: 28 elever

Varighed: 1 time pr. klasse

Pris: 400 kr. pr. klasse samt transportgebyr (250 kr. for kørsel til skoler i Roskilde Kommune/ 350 kr. til resterende kommuner på Sjælland).