På rette kurs

På rette kurs

Dette forløb tilbydes gratis til 6.-10. klasser i Roskilde Kommune. Læs mere her...
Dette forløb tilbydes gratis til 7. -9. klasser i Københavns Kommune. Læs mere her... 

Forløbet bliver udbudt fra 1. maj - 1. oktober

Hvordan fandt vikingerne vej, når de rejste af sted til ukendte områder? Det prøver vi sammen at finde ud af, når der i undervisningsforløbet sættes fokus på navigation efter bl.a. naturkendskab, landkending, orientering mod verdenshjørner og inddragelse af sanser. Undervejs inddrages søfareren og handelsmanden fra vikingetiden, Ottar fra Hålogaland, som en skriftlig kilde til, hvordan vikingerne navigerede. 

Igennem en række øvelser sætter vi vikingernes mulige måde at navigere på i relation til, hvordan vi i dag afkoder og bruger f.eks. landkending og –kort samt verdenshjørner, når vi skal beskrive et område og finde vej. 

Forløbet kan med fordel kombineres med sejlads, hvor eleverne får omsat navigationsbegreberne i en konkret, praktisk ramme. Man kan sejle både før og efter undervisningsforløbet.  

Målgruppe: 7.-10. klasse.

Fag: Geografi og historie

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Geografi: Modellering, perspektivering og kommunikation
Historie: Kildearbejde

Læringsmål:
• Eleverne kan anvende modeller til at forstå principperne bag navgation.
• Eleverne kan bruge skriftlige kilder til at kunne fortælle om navigation i vikingetiden.
• Eleverne kan identificere forskelle og ligheder ved navigation dengang og nu.

Materiale til forberedelse og efterbearbejdning af besøget: 
» Vikingernes navigation, udskriftsark
» Navigations opgaver, udskriftsark
» Bestikregning, udskriftsark
» Leas rejse

Maks. deltagere: 28 elever.

Varighed: 1,5 time

Pris: 600 kr.