COVID-19: Forløbet afholdes som vanligt udenfor med få ændringer i aktiviteterne.
» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

På rette kurs

Forløbet bliver udbudt fra 1. maj - 1. oktober

Hvordan fandt vikingerne vej, når de rejste af sted til ukendte områder? Det prøver vi sammen at finde ud af, når der i undervisningsforløbet sættes fokus på navigation efter bl.a. naturkendskab, landkending, orientering mod verdenshjørner og inddragelse af sanser. Undervejs inddrages søfareren og handelsmanden fra vikingetiden, Ottar fra Hålogaland, som en skriftlig kilde til, hvordan vikingerne navigerede. 

Igennem en række øvelser sætter vi vikingernes mulige måde at navigere på i relation til, hvordan vi i dag afkoder og bruger f.eks. landkending og –kort samt verdenshjørner, når vi skal beskrive et område og finde vej. 

Forløbet kan med fordel kombineres med sejlads, hvor eleverne får omsat navigationsbegreberne i en konkret, praktisk ramme. Man kan sejle både før og efter undervisningsforløbet.  

Eleverne medbringer selv blyanter, viskelæder og evt. tusser. Husk også at medbringe et hårdt underlag at skrive på.

Målgruppe: 7.-10. klasse.

Fag: geografi og historie

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Geografi: modellering, perspektivering og kommunikation
Historie: kildearbejde

Læringsmål:
• Eleverne kan anvende modeller til at forstå principperne bag navigation.
• Eleverne kan bruge skriftlige kilder til at fortælle om navigation i vikingetiden.
• Eleverne kan identificere forskelle og ligheder ved navigation dengang og nu.

Materiale til forberedelse og efterbearbejdning af besøget: 
» Vikingernes navigation, udskriftsark
» Navigations opgaver, udskriftsark
» Bestikregning, udskriftsark
» Leas rejse

Maks. deltagere: 28 elever

Varighed: 1 time og 30 minutter

Pris: 600 kr. 
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.