Sejlture for skoler

De er ikke blot smukke at se på – de er også herlige sejlbåde. At sejle i en åben råsejlsbåd er en stor oplevelse. Man kan leve sig ind i, hvordan det var at være viking ombord på et vikingeskib.

Alle sejladser begynder og slutter på Vikingeskibsmuseet. Sejladserne foregår i museets traditionelle nordiske både. På alle sejladser er der en instruktør med i hver båd; men det er eleverne, der ror og sejler bådene ud og hjem. Der tilbydes sejladser af 2 timers varighed i perioden 1. maj – 30. september.

Bemærk:

  • I 2018 tilbyder vi 290 både til fordelagtige Skoletjenestepriser. Når vi har nået 300 gælder almindelige sejladspriser.
  • Af hensyn til vagtplanlægning skal skolesejladser bestilles i god tid senest 6 uger før I ønsker at komme ud at sejle.
  • Efter denne frist er det kun muligt at booke ture på i forvejen fastlagte dage og tidspunkter, og bookingen sker efter først til mølle princippet. Kontakt bookingen eller Skoletjenesten for mere information.   
  • Skolesejladser tilbydes til elever på 5.-10. klassetrin. Yngre elever kan af sikkerhedsmæssige hensyn ikke benytte dette tilbud. Dog kan elever på 4. klassetrin benytte tilbuddet op til skoleårets afslutning i maj/juni. 

Her på siden kan du læse mere om Skoletjenestens sejlads-tilbud.

» Sikkerhed ombord

Skolesejlads i museets traditionelle nordiske både - for sejl
og for årer

Når du ringer til bookingen bedes du oplyse følgende.

• Generelle informatione:
- Skolens navn og adresse
- Skolens telefonnummer
- Skolens kontaktperson
- Skolens EAN nummer

• Oplysninger om klassen:
- Fortæl gerne om undervisningsforløbets placering i forhold til den øvrige undervisning på skolen.
- Skal der tages særlige hensyn til klassen?
- Har de været på museum før?
- Eventuelt andre oplysninger, der kan gøre skoletjenestens undervisere endnu bedre forberedte til mødet med klassen.

Hvordan du som lærer forbereder museumsbesøget afhænger naturligvis af, hvordan du vil integrere besøget i undervisningen samt elevernes klassetrin. Spørgsmål, som kan være gode at stille, er:

• Hvad er formålet med besøget?

- Kommer klassen til museet for at møde et nyt miljø og lære at gå på museum?

- Skal eleverne have en positiv oplevelse af og få vakt deres nysgerrighed for vikinger?

• Hvordan skal museumsbesøget fungere i forhold til den øvrige undervisning?

- Som en introduktion til emnet, for at give yderligere dimensioner på emnet

- Som en sammenfattende afslutning af eller indledning på undervisningsforløb?

Læs mere om hvordan I bedst forbereder jeres elever inden besøget, hvordan I får den bedste oplevelse under besøget og hvordan i kan følge op på jeres besøg eller undervisningsforløb. 
» Få et godt besøg...