Specialklasser

Kommer du med en specialklasse eller -gruppe har vi forskellige undervisningsforløb, der tilgodeser grupper med forskellige specialbehov.  

Er der særlige hensyn, vi skal tage undervejs i forløbet, er det vigtigt, at vi kender til dem inden forløbets start. På den måde kan vi tilrettelægge undervisningen, så det passer eleverne. 

For pædagogisk og didaktisk sparring i forbindelse med et besøg bedes du kontakte museets Undervisnings- og Udviklingsansvarlig Kathrine Noes Sørensen: 
kns(at)vikingeskibsmuseet.dk 
Tlf: 46 300 254