De fem vikingeskibe

Lad eleverne opleve de fem originale skibe fra vikingetiden. Der sættes særligt fokus på de forskellige skibstyper og hvordan skibenes forskellige funktioner afspejler et samfund, der ikke kun var præget af krigsfærd, men også handel, fiskeri og landbrug.

Forløbet lægget vægt på den dialogbaserede undervisningsform med inddragelse af refleksionsøvelser undervejs.

Vi tager afsæt i elevernes nysgerrighed og spørgsmål i forhold til at forholde sig kritisk til brugen af skibene som kilder til vikingetiden.

» Forløbet kan kombineres med sejlads på fjorden... 

Målgruppe: 7. - 9. klasse

Fag:
Historie

Kompetenceområder forløbet understøtter:
Kildearbejde, kronologi og sammenhæng, historiebrug

Læringsmål:
• Eleverne får grundlæggende viden om vikingetiden med særligt fokus på vikingernes skibe og deres rejser.
• Eleverne kan på baggrund af museets måde at fortolke vikingeskibene på begynde at analyse arkæologiske kilder og anvende kildekritik. 
• Eleverne kan på baggrund af de fem vikingeskibe give eksempler på, at viden om og forståelse af vikingetiden hele tiden forandrer og udvikler sig.

Antal:
28 elever

Varighed:
50 minutter

Pris:
400 kr.