Historisk værksted – historien i et håndværksfagligt perspektiv

Periode: 1. maj – 1. oktober

Dette forløb kombineret med sejlads tilbydes gratis til 7.-9. klasser i Københavns Kommune. 
» Læs mere her...

Dette forløb UDEN sejlads tilbydes gratis til 7. - 10. klasser i Roskilde Kommune. 
» Læs mere her...

Prøv kræfter med to forskellige håndværksdiscipliner, som de kunne have været praktiseret i vikingetiden. Forløbet lægger op til dialog om, hvordan museet igennem den eksperimentalarkæologiske metode bliver klogere på bygningen af vikingeskibe, og hvad det kan bidrage med af viden om vikingetiden.  

I forløbet skal eleverne konkret udforske forskellige håndværksmæssige teknikker relateret til bådebyggernes og reblæggernes univers. Der fokuseres på materiale(valg) og funktion i forhold til de elementer til et vikingeskib, som eleverne producerer i løbet af undervisningen. 

I forløbet får eleverne en praktisk forståelse for vikingetidens samfund ved at prøve kræfter med håndværk, der har krævet stor faglighed og præcision for at kunne skabe de skibe, der bragte vikingerne rundt i verden. 

Eleverne fordeles mellem to værksteder.

I snelleværkstedet skal eleverne i friskfældet egetræ fremstille en snelle. En snelle er en lille støttepind, der understøtter skibets tofter, hvor man sidder og ror. Snellen er samtidig den mindste kløvede del på vikingeskibet.  

I rebslagerværkstedet skal eleverne selv fremstille et håndlagt tov af lindebast gennem gamle teknikker for rebslagning.  

Rekonstruktionerne af skibene i havnen inddrages i begge værksteder. Således bliver det enkelte håndværk og elevernes produktioner koblet op på skibet som helhed, og hvad der får skibet til at sejle så optimalt som muligt. 

Eleverne kan tage deres produkter med hjem.

Forløbet kan kombineres med enten sejlads eller forløbene De fem vikingeskibe eller vikingernes skibe

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: Håndværk og design og historie

Kompetenceområder som forløbet understøtter:
Håndværk og design: Håndværk – forarbejdning, håndværk - materialer
Historie: Kildearbejde, historiebrug

Læringsmål:
• Eleverne har viden om materialer så som træ og lindebast og hvordan de i bearbejdet form udgør centrale dele af vikingeskibene.
• Eleverne kan navngive og anvende grundlæggende teknikker i forarbejdning af lindebast og træ til konkrete dele på vikingeskibet.
• Eleverne kan håndtere grundlæggende håndværktøjer og redskaber som f.eks. en økse
• Eleven har viden om museets eksperimentalarkæologiske arbejdsmetode til at få en større viden om og forståelse for vikingetiden.
• Eleverne kan på baggrund af museets måde at fortolke vikingeskibene på begynde at analyse arkæologiske kilder og anvende kildekritik. 

Antal: 27 elever
Bemærk: der kan max. være 12 elever i snelleværkstedet. De resterende skal deltage i tovværkstedet

Varighed: 1 time og 45 minutter

Pris: 1000 kr.
v. 12 elever 600 kr. der vælges her mellem enten rebs- eller snelleværkstedet.