COVID-19: Forløbet gennemføres som vanligt indenfor, men med ændringer i aktiviteterne undervejs.
» Læs venligst hygiejnereglerne for undervisningsaktiviteter på Vikingeskibsmuseet...

Vikingernes skibe

Undervisningsforløbet sætter skarpt på den eksperimentalarkæologiske forskningsmetode, og hvordan den bidrager til viden om vikingetiden.   

Forløbet foregår i Vikingeskibshallen og centrerer sig om, hvordan museet bruger den eksperimentalarkæologiske arbejdsproces til at blive klogere på vikingetidens samfund og det at være menneske for 1000 år siden.

Forløbet veksler mellem dialog, refleksionsøvelser og aktiviteter, hvor eleverne igennem deres deltagelse stifter bekendtskab med metodens forskellige elementer. Igennem forløbet opnår eleverne ligeledes viden om vikingernes skibsbygning og forskellige sejladser i kendt såvel som ukendt farvand.  

» Læs mere om den eksperimentalarkæologiske metode...

Målgruppe: gymnasiet, HF og VUC

Fag: historie, fysik, naturfag, teknikfag.

Læringsmål: 
- Eleverne har viden om vikingernes skibsbygning og rejser
- Eleverne kan gengive centrale dele af den eksperimentalarkæologiske praksis
- Eleverne kan reflektere over valg af metode for at opnå viden om fortiden

Varighed: 50 minutter

Maks. deltagere: 30 elever.

Pris: 400 kr.
Tillæg ifm. Covid-19 foranstaltninger: 100 kr.