Undervisning målrettet ungdomsuddannelserne samt sprogcentre

På Vikingeskibsmuseet tilbyder vi undervisningsforløb af 1 times og 1½ times varighed. Vores forløb er dialogbaserede og tager udgangspunkt i museets arbejde med og samling af de fem Skuldelevskibe. 

Skoletjenesten vil altid gerne samarbejde om at tilrettelægge særarrangementer, eksempelvis i forbindelse med introdage i gymnasiet. I arrangementet kan der bl.a. indgå sejlads i museets træbåde på Roskilde Fjord. 

Gratis adgang for danske ungdomsuddannelser ved bestilt undervisning.