Foredrag i forbindelse med særudstillingen 'I Røg og Brand'

I løbet af efteråret og vinteren udbydes en række foredrag med militærhistorikere, skibsarkitekter, museumsfolk og andre eksperter, der breder særudstillingens fortællinger ud. De går tilbage i historien og ser fremad, kortlægger fejdens årsager og konsekvenser, og fokuserer på udvalgte dele af de mange små og store historier, der knytter sig til slaget i Femern Bælt.

Køb billetter til foredragene på Billetexpressen.

Foredrag

NY DATO - Tirsdag 29. marts 2022, kl. 19.30

Foredragsholder: Jens Riise Kristensen, bygningskonstruktør

1600-tallet var skibsdekorationernes guldalder. De lange galioner i stævnen, og navnligt de høje agterspejle, gav store muligheder for billedskærere og malere. Kongens skibe blev sejlende gallerier "til Rigets Ziir og Reputation". En fortælling om viden og kultur. Og om magt.

» Køb billetter på BilletExpressen

UDSKUDT til foråret 2022 grundet corona

Når en ny dato er fastsat, offentliggøres det her på siden og på BilletExpressen.

Foredragsholder: Jakob Seerup, historiker

Søkrigshistorien afspejler menneskehedens teknologiske og konstruktionsmæssige fremskridt gennem århundrederne. Skibe og våben ændrede karakter i takt med, at materialer og teknologi og videnskabelig indsigt åbnede muligheder for det. Alligevel kan man pege på nogle konstante faktorer, der hele tiden har løbet som en understrøm under søkrigshistorien. Det er blandt andet Danmarks geostrategisk vigtige placering ved indsejlingen til Østersøen. Når hollænderne engagerede sig i nordisk magtpolitik i 1600-tallet, så skete det ud fra nogle af de samme overvejelser, der gjorde at de trådte ind i NATO-alliancen. Museumsinspektør Jakob Seerup fra Bornholms Museum prøver at trække de lange linjer helt op til vores egen tid.

UDSKUDT til foråret 2022 grundet corona

Når en ny dato er fastsat, offentliggøres det her på siden og på BilletExpressen.

Foredragsholder: Rolf Warming, arkæolog

Før udviklingen af det svære søartilleri i renæssancen, blev slagets gang på havet afgjort af voldsomme entringskampe og maritim nærkamp. Mange af disse søslag udkæmpedes stort set som almindelige landslag ved brug af landmilitære styrker, men efterhånden udvikledes der flere teknologier og taktikker, der omdannede skibene til avancerede maritime krigsmaskiner. I dette foredrag dykker vi ned i havets slagmarker mellem ca. 1000 og 1600 e.Kr. og belyser væsentlige udviklinger i taktik fra vikingetidens sammensurrede kampplatforme til renæssancens flydende fæstninger. Foredraget lægger særligt vægt på søkrig under 1400- og 1500- tallet, som var højdepunktet for de spektakulære entringskampe, samt flere af de unikke orlogsskibe der er bevarede fra denne periode i Norden, herunder Gribshunden (1495), Mary Rose (1545) og Jydehaderen/Mars (1564).

Fakta om foredrag:

Tidspunkt: kl. 19.30
Sted: Vikingeskibshallen
Varighed: ca. 60 minutter
Pris: 135 kr. + 15 kr. i gebyr (foredrag inkl. entré)

» Køb billet til fordrag her