Forskningen bag udstillingen

Særudstillingen 'The World in the Viking Age' og den ledsagende publikation 'Verden i Vikingetiden' blev til med hjælp fra forskere fra fem verdensdele.
Udstillingsprojektet var forankret i et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet og Det Frie Forskningsråds Sapere Aude forskningsprojekt 'Entrepot – maritime udvekslingsnetværk og urbanisering i global middelalderarkæologi', et samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York, Storbritannien.

Samarbejdet omfattede en international forskningskonference i april 2013 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som frembragte uvurderlig viden, som dannede baggrund for udstillingen og indsamlingen af indhold til publikationen. Flere af de nye resultater, der blev præsenteret i udstilling og publikation var resultat af Entrepot-projektets undersøgelser af maritime udvekslingsnetværk og urbanisering fra Nordatlanten til Det Indiske Ocean.

ENTREPOT

ENTREPOT var et arkæologisk forskningsprojekt i samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of York i England, der fra 2012 - 2014 udforskede den globale fremvækst af maritime udvekslingsnetværk og byer i perioden ca. 500-1200 e.Kr.
ENTREPOT omfattede en række pilotprojekter, feltarbejde og analyser, der geografisk strakte sig fra Nordeuropa over Middelhavet til Østafrika og Indien. 
Forskningsprojektet var finansieret af Det Frie Forskningsråds forskerkarriere-program Sapere Aude.

»Forskningsprojekt ENTREPOT på Aarhus Universitets hjemmeside (eksternt link)...