Friday, July 13th

One crewmember have pains in the loin. Vomiting and no appetite. Two Panodil (aspirin, mild painkiller) for the night with good effect.

[Translate to english:] Et besætningsmedlem har smerter over lænden. Opkastninger og ringe appetit. To styk Panodil til natten med god effekt.


Created by Susanne Malmstrøm