Gaster

Den menige besætning om bord på kaldes gaster og består af frivillige, der har meldt sig til projektet. Ingen er som i vikingetiden tvunget at sejle med, men alle er blevet vurderet og udtaget af skibets skipper, styrmænd og rumformænd.

Skibet er organiseret i rum, som afgrænses af de tofter (bænke), som roerne sidder på. Hvert rum har en formand, som sikrer, at gasterne i rummet udfører deres arbejdsopgaver, overholder deres vagter og melder tilbage til skipper. Gasterne har faste pladser i rummene, så alle ved hvor de skal pakke deres grej ned og hvilke arbejdsopgaver de skal tage fat på.

Vagthold

Ligesom i vikingetiden indgår gasterne i vagthold. Vagterne kaldes bagbord og styrbord vagt efter skibets to sider. Halvdelen af skibet er på vagt, mens resten kan hvile og sove. En vagt varer fire timer og skal bemandes dag og nat. Dog er vagten omkring aftensmaden kun på to timer, så alle gaster når, at få varm mad.

Besætningen på Havhingsten skal ikke holde øje med fjendtlige skibe, men ellers er skibet vagtsystem organiseret ligesom i Vikingetiden. Der er også vagtposter ved sejlet, roret og i udkiggen. Når skibet er i havn, og besætningen går i land, har Havhingsten også en ankervagt, som skal holde øje med fortøjninger og skib.

Posten som rorgænger (den som styrer skibet) bliver på Havhingsten fordelt på få sejlkyndige personer fra løftingen - det rum på skibet, hvor skipper og styrmænd befinder sig - og de skifter også hver fjerde time.

Da Havhingsten er et 30 meter langt skib, har man valgt at placere en mellemråber ved masten i skibets midte således, at skipper og styrmænd kan komme i kontakt med den forreste del af skibet. Mellemråberens opgaver består i, at råbe kommandoer og beskeder videre til forskibet samt, at råbe udkiggens meldinger tilbage til løftingen.

Gasterne skal udover deres almindelige vagter også have kabystjans og bakstørn. Ved kabystjans hjælper vagten til med madlavningen og ved bakstørn vasker man op efter maden.

Kvindelige gaster

Selvom der sjældent var kvinder om bord på krigsskibene i vikingetiden, er der i dag 18 kvindelige gaster om bord på Havhingsten, og der gælder ingen særregler for dem. Kvinderne indgår ligesom mændene i vagtholdene, og de forventes også, at kunne sejle skibet, lænse vand, ro og klare de hårde fysiske arbejdsopgaver samt det barske vejr til søs. På sommertogtet til Norge i 2006 var det dog de kvindelige gaster, der var hårdest ramt af søsyge! 

Personlig baggage

Gasternes personlige grej pakkes ikke i skibskister, men i vandtætte sække som indeholder moderne udstyr såsom regntøj, uldundertøj, varmetrøjer, pandelygte, kniv, ting til personlig hygiejne, sovepose, liggeunderlag m.m.

Soveforholdene om bord er ikke anderledes end i vikingetiden, og gasterne sover mellem tofterne på dækket eller på årerne, som rulles ud, når de ikke bruges. Sovepose og liggeunderlag bruges kun ved landgang. Når skibet sejler sover gasterne af sikkerhedsmæssige årsager med uldtæpper omkring sig. I krisesituationer kan det nemlig være farligt for gasterne, at være pakket ind i soveposer, de ikke hurtigt kan komme ud af. De skal desuden kunne komme hurtigt op på vagt uden at skulle pakke en masse udstyr sammen efter sig.

Livet om bord

Vagtsystemet om bord på Havhingsten giver gasterne fri hver 4. time. Mange udnytter deres frivagt til, at få sovet, så de er friske til nattevagterne. Men med en besætning på 60 kan det være svært, at få ro og privatliv. Mange vælger derfor, at sætte sig med en bog eller musik i ørerne for, at være lidt alene. Enkelte skriver dagbog og notere deres oplevelser ned. Der bliver også spillet spil på Havhingsten. Flere gaster har medtaget kort og små skakspil med magneter.

Besætningen består af ti forskellige nationaliteter og gasterne ses ikke så tit. Derfor bruges frivagterne også til socialisere og hyggesnakke. Gasterne lære hinanden bedre at kende og går på besøg i de andre rum i skibet. 

Det er dog ikke altid at man kan holde helt fri på vagten. Der er ofte flere ting der skal laves om bord og mange gaster hjælper på deres frivagt til med, at udføre småreparationer på tovværk og sejl.