Våben og udrustning

I vikingetiden var det bestemt ved lov, hvilke våben der skulle være om bord på et krigsskib. Af Norske lovtekster fremgår det, at det var den menige besætnings opgave, at skaffe våbnene.

Til et mindre krigsskibe skulle hver kriger medbringe: en bredøkse, et sværd, et spyd, samt skjold, og han fik 3 øre i bøde for hvert manglende våben. Bønderne skulle medbringe to pilekoggere med pile samt en bue til hver tofte eller bænk i skibet, og skulle også betale 3 øre pr. manglende bue.
Hjelme og ringbrynjer nævnes ikke.

Fakta: Det står også i lovene, at det var styrmandens job, at medbringe skibets ror.

Til langskibe som Skuldelev 2, hvor der har været en besætning på 60–70 mand, har udrustningen været noget større, og man har medbragt mere beskyttende udrustning.
Det antages, at et skib i Skuldelev 2’s størrelse havde:

 •  34 buer med 48 pile pr bue
 •  80 sværd
 •  60 lette økser,
 •  30 kampøkser
 •  160 kastespyd
 • samt kastesten og slynger.

Derudover har krigerne beskyttet sig med:

 •  20 ringbrynjer
 •  20 hjelme
 •  60 sæt læderpanser
 •  60 læderhætter
 •  80 runde skjolde
 •  samt ben- og håndledsbeskyttere.