Århus

Århus, eller Aros som byen hed i vikingetiden, er opstået omkring 900 tallet. Navnet betyder ”åens munding”, og byen lå også lige ved udmundingen af Århus Å. Beliggenheden ved Århus ådal gjorde byen til et nøglepunkt i Jylland. Adam af Bremen nævner byen i 1070erne, og omtaler den som en central søfartsby, hvorfra man kunne sejle til Fyn, Sjælland, Skåne og Norge.

Ådalen ved Århus har haft stor betydning for byen. Både trafik over land og til vands har kunnet komme igennem her, så det var let at få varer til byen.
I nutidens Århus by ligger gaden Immervad stadig. Navnet betyder vadested. Gaden ligger dér, hvor vikingerne gik over åen. Vadestedet skabte en naturlig færdsel gennem området, da ådalen var besværligere, at komme over længere inde i landet.

Byens placering og udseende
Byen blev allerede i 900-tallet omringet af en stor vold. Volden er så vidt muligt lagt op ad naturlige vandløb, der fungerede som voldgrave. Volden er udvidet to gange: Sikkert en gang i 1000-tallet og en gang i 1100-tallet. I sin endelige udformning har den været 20 meter bred og omkring 4 meter høj.

Århus var vigtig i vikingetiden. Man kunne let komme rundt til de mange øer og over Kattegat til Fyn og Sjælland. Århus var en god handelsby og et godt sted at lægge en flåde.
Der har nok været en magtfuld mand i byen. Byggeriet af byvolden har krævet mange folk og materialer. Måske er den blevet udført på ordre fra kongen.

Inden for volden dækker byen et areal på ca. 6 hektar. Det er svært at sige noget præcist om bebyggelsens karakter og byplan, fordi de fleste rester af huse for længst er rådnet bort eller ødelagt af senere tiders byggerier. På indersiden af byvolden har man fundet rester af en vej belagt med træplanker, som menes anlagt i 1000-tallet.

LÆS MERE: Læs mere om Århus i vikingetiden her..