Hjælp til opgaver om sejlegenskaber

Havhingstens togt blev skibets position hvert tiende sekund observeret ved hjælp af en GPS satellitnavigator. Samtidig måler andre instrumenter vindretning, hastighed og meget mere. Disse oplysninger sammenstilles med GPS'en ved hjælp af en tidskode, så alle data fremstår i en samlet tabel. Efter togtet er der tilføjet en kolonne med oplysninger om den aktuelle sejlføring (eller anden fremdriftsmetode) hentet fra skibets logbog.

I opgaverne om sejlegenskaber: tophastighed, roning, krydsegenskaber, vendinger, fartrosen og den tilhørende GIS-opgave får du mulighed for selv at udføre den forskning, som Vikingeskibsmuseets medarbejdere nu skal i gang med som opfølgning på Havhingstens togt. Der er tale om opgaver i informationssøgning og -sortering, datavalidering/kildekritik og statistik. Der vil også forekomme beregninger på de målte data og opdatering af tabellen med de beregnede data. Der forekommer fejl på både GPS-positionen og målingerne fra de øvrige instrumenter. En del af din opgave er at identificere og frasortere disse målinger.

Til dette formål skal du downloade skibets navigationsdata, som i alle opgaverne findes i værktøjer i højrespalten. Filen datalogger er en zippet semikolon- og linjesepareret tekstfil med kolonneoverskrifter som første række og én måling pr. række. Du kan herefter bruge hjemmesidens interaktive kort til at identificere den eller de etaper, som du har brug for til den enkelte opgave, og derefter klippe en mindre bid ud af filen til at arbejde videre med. 

Opgaverne kan løses på papir, med regneark, i et databaseprogram eller ved hjælp af et geografisk informations system (GIS) - eller i en kombination af disse. Vær opmærksom på, om dit program har en øvre grænse for hvor mange data du kan arbejde med ad gangen.

De maritime udtryk, som du møder i opgaverne, kan du ofte få forklaret ved at læse artikler og dagbøger andetsteds på sitet.

Forklaring til datasættet

Id

Unik tæller

Dato

 

Klokken

 

Længde

Geografisk længde (WGS84)

Bredde

Geografisk bredde (WGS84)

SOG

Speed over ground = beholden fart (henover grunden)/knob

COG

Course over ground = beholden kurs (henover grunden)/retvisende kompasgrader

WndSpd

Vindhastighed/knob

WndDir

Vindretning/retvisende kompasgrader

WtrSpd

Fart gennem vandet/knob

BoatHdg

Styret kurs henover vandet/retvisende kompasgrader

SeaTemp

Vandtemperatur/°C

Status

Sejlføring el. anden fremdrift (bemærk: reb fra oven og fra neden er lige store)

Press

Barometertryk/hektopascal

 

Værdier i kolonne Status

Status

Forklaring til sejlføring

Antal reb i alt

Havn

 

 

Årer

 

 

Fuldt sejl

 

Ingen reb

Rebet sejl N1

Èt reb fra neden

Èt reb

Rebet sejl N2

To reb fra neden

To reb

Rebet sejl N3

Tre reb fra neden

Tre reb

Rebet sejl Ø1

Ét reb fra oven

Èt reb

Rebet sejl Ø2

To reb fra oven

To reb

Rebet sejl N1+Ø1

Èt reb fra neden og ét reb fra oven

To reb

Rebet sejl N1+Ø2

Èt reb fra neden og to reb fra oven

Tre reb

Rebet sejl N2+Ø1

To reb fra neden og ét reb fra oven

Tre reb

Rebet sejl N2+Ø2

To reb fra neden og to reb fra oven

Fire reb

Rebet sejl N3+Ø1

Tre reb fra neden og ét reb fra oven

Fire reb

Rebet sejl N3+Ø2

Tre reb fra neden og to reb fra oven

Fem reb

Driver

 

 

Slæb