Bådebyggeren

Det er bådebyggerne der står for al arbejdet med træet til skibene, de udvælger de træer der skal bruges, fælder dem og bearbejder så de passer til det de skal bruges til.
I bunden kan du se nogle billeder af bådebyggernes arbejde og i hvilken rækkefølge skibet bygges.

Traditionen

Danmark er, og har altid været, en søfartsnation, hvilket har været nødvendigt, i dette land af øer og mange kystlinjer. Bådebygning har altid været et vigtigt arbejde. Deres erfaring og evner til at vælge de rette materialer er meget vigtige. Hvis ikke det træ de vælger at bruge til skibet er i orden, vil det ødelægge hele skibet. Men deres erfaringer og evner skal også bruges når skibet skal bygges. Alt skal passe sammen og skibet skal kunne holde sig flydende og sejle lige.
De bådebyggere, som arbejder på museets bådeværft i dag, bærer denne viden videre. Deres arbejde er at bygge både, bevare det traditionelle håndværk, og gøre det muligt for museets gæster at opleve bådebygning på nærmeste hånd.

Forskning

Rekonstruktionen af arkæologiske skibsfund er noget af det vigtigste i Vikingeskibsmuseets forsknings- og formidlingsarbejde. Vi kalder dette arbejde ”eksperimentel arkæologi”. –ikke fordi det gennemføres af arkæologer, men fordi vi eksperimenterer os frem til hvordan skibene kan have set ud, og hvordan de har sejlet.
Det konkrete produkt, rekonstruktionen, kan sammenlignes med en historisk fremstilling. Det repræsenterer ikke sandheden om, hvordan originalen eller virkeligheden så ud i alle detaljer, men det giver et billedet af hvordan det kunne have set ud.

De mange forskellige byggeprojekter som bliver udført på værftet varierer meget. Bådebyggerne har bygget alt fra en rekonstruktion af et 30 meter langt krigsskib fra vikingetiden, til udspændt stammebåd og traditionelle fiskerbåde.
Hvert projekt repræsenterer en tværfaglig indsats.
Bådebyggerne arbejder ikke isoleret: De samarbejder med skibsrekonstruktører, marinarkæologer og andre eksperter, og hvert projekt er grundigt dokumenteret, med henblik på fremtidig publikation og efterfølgende forskning.

Holdet

Det bådebygningsholde der arbejder på museet består af nogle af Danmarks mest erfarende bådebyggere indenfor konstruktion af klinkbygget træbåde. Den erfaring som er blevet opbygget gennem årene, bringes videre til hvert eneste nye projekt.

Bådebygning er kernen af alle de aktiviteter, der udføres på Vikingeskibsmuseet. Museet har haft et aktivt bådeværft siden 1980’erne, hvor adskillige rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund er blevet bygget, samt mange andre traditionelle nordiske klinkbyggede bådetyper. Museet har i dag en samling af mere end 35 fartøjer, fra rekonstruktioner af de fem Skuldelevskibe, til færøske fiskerbåde og andre brugsbåde fra Skandinavien. Hvert år arbejder bådebyggerne med at vedligeholde bådsamlingen.

Træet er fældet og klar til at blive kløvet.
Kløvestykker i ottenedele.
Egekævlen er kløvet i halvdele, kvarte, ottendedele og sekstendedele. Bagerst i billedet ses et kløvestykke der endnu ikke er hugget til planke.
Stævnene skal hules ud, så stævnørerne ikke er tykkere, end de bord der skal sættes fast på stævnen.
Alle detaljer skal tilpasses.
Efter kølbordene er kløvet ud bliver de hugget ned i tykkelse.
Derefter bliver de høvlet med en skrabehøvl, som vi kan se de har gjort det i vikingetiden.
For at passe bordplankerne til i den rette facon bliver de varmet over ild og gløder. Denne metode mener vi har været brugt i vikingetiden også. Ved denne proces opløses limstofferne i træet, så det bliver muligt at vride bordplankerne så de ligger næsten vandrette midt i båden, mod næsten lodrette hen imod stævnene. Når bordene bliver kolde igen, stabilisere de sig i deres nye form.
Så er kølbordet på. Nittet til kølen og stævnen med jern klinknagler.
Spanterne kommer på
Biterne er sat på, og båden er nu næsten færdig