Fribrødre Ledingshavn

Grønsund mellem Sjælland og Falster udgør den naturlige hovedvandvej fra Østersøen til øhavet sydvest for Sjælland. Ca. 2 km syd for Stubbekøbing fandt arkæologer i 1981 velbevarede, men udslidte skibs dele, som stammede fra flere forskellige skibe. Bordplankerne havde været holdt sammen med små, tætsiddende trænagler; et træk, der normalt forbindes med slaviske skibsbygningstraditioner. Fundet tolkes nu som en reparations- og ophugningsplads for skibe fra begyndelsen af 1000-tallet til anden halvdel af 1100-tallet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden.

Yderst på den østlige spids af Møn ligger Busene Have med udsigt ud over Østersøen – det har været et populært sted for begravelser gennem hele oldtiden. Her er 10 gravhøje fra bronzealderen, et par imponerende stensætninger fra stenalderen og flere bautasten rejst i vikingetiden.

► Læs mere om Busene Have her

I den store Vålse Vig fandtes før inddæmningen i 1800-tallet en række naturligt beskyttede anløbspladser med ferskvandskilder; en fordelagtig placering med adgang til Østersøen og Smålandshavet. Handlen fra Vålse Vig har været lukrativ, det vidner fundet af en stor sølvskat i 1835 om.

► Læs mere om Vålse Vig her

Når vikingetidens falstringer følte, at der var fare på færde, så søgte de hurtigst muligt til midten af øen, i sikkerhed bag Virkets volde. Bortset fra den smalle sydlige strækning af øen havde ingen af øboerne mere end 15 km til et af Danmarks største forsvarsværker fra oldtiden. 

► Læs mere om Falster Virke her

Landet var svært fremkommeligt på grund af skove, sumpe og åløb, så vikingerne foretrak transport ad vandvejene, men færdsel over land fandt også sted. Vejene fulgte landskabet – uden om vådområder og rundt om bakketoppe. Mange af nutidens små landeveje følger den dag i dag de samme forløb og derfor er vikingernes veje sjældent bevaret.

► Læs mere om Risbyvejen her

Hammer Kirke er bygget omkring år 1100. Herfra er der en flot udsigt over Dybsø Fjord, hvor den store handelsplads Vester Egesborg fra vikingetid er udgravet. En del af genstandene er udstillet på Næstved Museum. 

► Læs mere om Hammer kirke her