Lisbjerg Kirke

Arkæologer har identificeret flere lokaliteter, som i vikingetiden havde kontrollen over den gode landbrugsjord i Egådalen nord for Aarhus. Lisbjerg var nok den vigtigste, placeret i et trafikalt knudepunkt. Her løb hovedvejen mellem Aarhus og Randers, og fra Djursland fulgte man naturligt Egådalen ind til Aarhus. Et areal på 19.000 m2 omkring kirken, der ligger placeret på en bakketop over Egådalen, er udgravet. Arkæologerne konkluderede, at her boede en stormand i vikingetiden. Området har været hegnet ind af en kraftig palisade. På området lå forskellige typer af bygninger – både beboelse og værkstedsbygninger. Centralt på pladsen lå en halbygning, dateret til sen vikingetid. Bygningen har været brugt til fester, rådslagning og dyrkelse af de nordiske guder. I 1000-tallet blev hallen afløst af en trækirke. Helt sensationelt fandt man rester af kirkens vidjevægge, der har været kalkpudset og haft kalkmalerier. Trækirken blev erstattet af en kirke i romansk stil i begyndelsen af 1100-tallet. Fund herfra er udstillet på Moesgaard Museum.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Ådalen ved Århus har historisk set haft stor betydning for vikingebyen. Både trafik over land og til vands har kunnet komme igennem her, så det var let at få varer til byen.

► Læs mere om Århus her

I udstillingen kan man lære mere om Aros, som byen så ud omkring 980 på Harald Blåtands tid.

► Læs mere om Vikingemuseet i Aarhus her

Det var med al sandsynlighed her, at vikingerne i Aros tog hen for at dyrke de gamle guder.

►  Læs mere om Viby her

Ved Gammeltoft Vest for p-pladsen har der ligget en landsby i vikingetiden.

► Læs mere om Helgenæs her

I Moesgaards udstilling om vikingetiden kan man komme på “opdagelsesrejse” med syv forskellige vikinger eller en arkæolog.

► Læs mere om Momu - Moesgaard Museum her