Skibsted Fjord

Skibsted Fjord er ikke bare et smukt naturområde, det har også en særdeles afgørende betydning som stedet for begyndelsen på enden for vikingetiden. Den smalle tange, der i dag deler Region Midtjylland og Nordjylland, adskiller fjorden fra Nissum Bredning. Den kaldes Draget og her kunne vikingerne med lethed trække skibene over land og hurtigt komme ud i åbent farvand. Kong Knud den Hellige beordrede, at ledingsflåden skulle møde her inden det afgørende togt til England. Togtet skulle igangsætte det sidste og afgørende angreb på England for at genrejse det smuldrende imperium.

1000 danske og 60 norske skibe kom som befalet, men kongens ankomst blev forhindret pga. stridigheder ved den sydlige grænse. Efteråret kom og folket blev utålmodige for at komme hjem og høste, så da kongen endelig dukkede op, var de fleste skibe vendt hjem igen. Knud udskrev bøder for manglende fremmøde, men det var ikke populært og ledte til opstanden mod ham. Opstandensluttede med det efterfølgende drab på ham i Albani Kirke i Odense året efter. Den sidste vikingekonge var død. Fra Oldtidskirkegården ved Ydby Hede er der en fantastisk udsigt over fjorden og stedet, hvor drømmen om at generobre England løb ud i sandet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Agger Tange er dannet af de enorme sandmasser, som bølgerne transporterer med langs kysten. Sandet bliver så aflejret i form af en tange eller odde, eksempelvis Skagen Odde.

► Læs mere om Agger Tange her

Runestenen var pist væk! Den var forsvundet på et tidspunkt mellem 1767 og 1841, hvor landskabsmaleren R.H. Kruse forgæves forsøgte at finde den.

 Læs mere om Ydbystenen her

På en sten i Hørdum Kirke, 20 km sydvest for Thisted, kan man se en billedfremstilling af fortællingen om guden Thor på fisketur efter Midgårdsormen.

Læs mere om Hørdum Billedsten her

Her finder man lokale genstande fra vikingetiden på Mors udstillet.

► Læs mere om Museum Mors, Dueholm Kloster her

Arkæologer mener, at Sjørring var et magtcentrum i vikingetiden og den tidlige middelalder.

► Læs mere om Sjørring Volde her