Stormandsgården i Erritsø

Når man kommer drønende ad motorvejen E20 mod Fyn, ca. 35 km sydøst fra Jelling, så hold godt øje med Energinet.dk’s domicil på højre hånd lige inden Lillebæltsbroen. Her på næsset lige ud i Lillebælt lå i vikingetiden en befæstet stormandsgård, placeret 31 meter over havet på områdets højeste punkt; en bakketop med en fantastisk udsigt over Lillebælts kringlede løb. Man har herfra det store overblik, og det gav en strategisk fordel, hvis fjender kom den vej fra.

Stormandsgården

Gårdens hovedbygning var beskyttet af en voldgrav på 110 m på alle fire sider. Den var spidsbundet, 1-3 m bred og 1-2 m i den bevarede dybde. 2 m inden for voldgraven stod et palisadehegn. Huset har været en kraftig konstruktion og er sandsynligvis fra begyndelsen af vikingetiden. Det var 13 m bredt og efter en ombygning 39 m langt. Der har ikke været stald i huset, taget har været dækket af tagspån, og på gulvet har der været strøet sand. Vinkelret lå et mindre hus, som var indhegnet – et fænomen, der også kendes fra bl.a. Tissø. Her tolkes det ofte som et kulthus til religiøse handlinger. Umiddelbart uden for voldgraven lå fire brønde i området og tre øvrige bygninger, som sikkert har været lader, værksteder og stalde.

På et tidspunkt har stedet mistet sin betydning, voldgraven blev fyldt op og udjævnet og palisadens stolper hevet op. Om et stort skattefund i 1884 700 m nordøst fra Erritsø kan sættes i sammenhæng med ophøret af stormandsgården vides ikke, men en formuende person har i hvert fald omkring år 900 fundet det nødvendigt at begrave det største danske fund af permiske sølvringe her – de stammer fra Perm i Sydrusland, og er kendt for en meget præcis ensartet vægt, som tyder på at de har fungeret som betaling og ikke smykker. Sølvskatten er i dag udstillet på Nationalmuseet.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Ørslev Kirke er en åben vejkirke, og det er værd at gøre et stop her for at se den noget udsædvanlige døbefont an.

► Læs mere om Døbefonten i Ørslev Kirke her 

Ifølge sagnet hvilede kong Knud sine trætte fødder her under flugten fra Jylland til Odense i året 1086.

► Læs mere om Skt. Knuds Sten her

I en mindelund en lille kilometer nord for landsbyen Glavendrup på Nordfyn kan man opleve en af de skibssætninger, som er så særlige for vikingetiden. Stenene danner formen på et skib, der er ca. 60 m langt og 12 m bredt.

► Læs mere om Glavendrup Mindelund her

Runesten i kirken. Indskriften lyder "Thormund, Brug kumlet."

► Læs mere om Runestenen i Nørre Nærå Kirke her

Netop vikingernes dagligliv i grænselandet har Museum Sønderjylland i Haderslev for et par år siden lavet en ny udstilling om, hvor et af de absolutte highlights er mankestolen fra Elstrup på Als.

► Læs mere om Museum Sønderjylland her