Jellingstenene

Palisaden bestod af 1440 m med egeplanker, og var næsten så høj som tre fuldvoksne mænd tilsammen og dermed synlig for tilrejsende fra lang afstand. Det rejste sig for deres øjne, kongens anlæg, Jellingdynastiets hjemsted og kong Haralds forældres sidste hvilested. Ingen skulle være i tvivl om kongens magt. Harald Blåtand blev konge i en tid, hvor man ikke kunne vide sig sikker på at arve tronen. Nok var han søn af Gorm den Gamle og dronning Thyra, men hans magt og ret måtte slås utvetydigt fast.

Folk, som kom til Jelling, skulle imponeres og rammes af ærefrygt over Jellingdynastiets magt. I 2015 åbnede et nyt oplevelsescenter, hvor man kan gå på opdagelse i vikingetiden. Her fortælles historier om langbålet, man kan rejse som viking til Valhal, og der er fantastiske beretninger om guderne Thor og Odin og den nye gud Kristus.

Oplev Jelling

Børn og voksne får her en god fælles oplevelse sammen med de to store vikingekonger Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Der er fundet meget få genstande i Jelling, men ved hjælp af digitale tricks bliver genstandene levende, og her må man gerne røre. Besøget kan afsluttes på den store tagterrasse, hvor man via digitale kikkerter kan bevæge sig tilbage i tiden.

På monumentområdet kan man fornemme dimensionerne af Danmarks største vikingeanlæg fra vikingetiden. Anlæget er genskabt som en gigantisk landskabsskulptur – smukke hvide søjler rejser sig her og der i 3-4 meters højde, hvor palisaden i sin tid stod rundt om gravhøjene og skibssætningen, som er markeret med store hvide betonflader. Her har Harald og Gorm gået rundt for mere end 1000 år siden. Området var afgrænset af den palisade, som arkæologerne fandt spor af ved udgravninger i 2006-07. Den danner en rombeformet ramme om monumenterne med en sidelængde på ca. 360 m.

Nordhøjen ligger lige i midten, hvor rombens diagonaler krydser hinanden og som deler området i fire ens retvinklede trekanter med sideforholdene 3 til 4 til 5. Et såkaldt pythagoræisk forhold. De to imponerende gravhøje på området tiltrækker helt naturligt opmærksomheden, præcis som det var tænkt af dem, der lod dem bygge. Nordhøjen er 8 m høj og 60 m i diameter. Den ligger midt i en 356 m lang skibssætning; den største man kender i hele verden. Det var sandsynligvis her kong Gorm blev begravet ved sin død i et kammer bygget år 958-59. Kammeret var 6,77 m i længden, 2,6 m i bredden og 1,46 m i højden.

I 1820 blev gravkammeret undersøgt, men man fandt stort set ingenting – den gravlagte var flyttet, muligvis ind i den bygning, der stod der, hvor kirken i dag står. På den anden side af kirken ligger Sydhøjen, opført omkring 970. Den er 10 m høj og 70 m i diameter og dermed Danmarks største høj fra vikingetiden. Man antog derfor, at det var her kongen var blevet begravet, men i dag ved vi, at højen er tom, og at den altid har været det.

Jelling Kirke er bygget omkring 1100, men fund viser, at her har ligget flere træbygninger inden, som alle er brændt. Arkæologiske udgravninger i 1970’erne afslørede en grav i gulvet på kirken. Den indeholdt knoglerne fra en mand på ca. 173 cm, som havde været ca. 35-50 år, da døden indtraf. Knoglerne var blevet gravlagt ca. 965, og det formodes, at det er selveste Jellingdynastiets grundlægger, Gorm den Gamle, som fandt sit sidste hvilested her. 

Jellingestenene

Mellem højene står de to Jellingsten. Den mindste sten er rejst af kong Gorm til minde om hans kone Thyra. På den store sten fortæller kong Harald om sin herkomst, praler af sine erobringer og forkynder sin kristning af danerne. Den store sten er hans og hans slægts dokumentation for grundlæggelsen af kongemagten i hele Danmark. Kong Haralds billedrunesten er nok den fineste kunstgenstand fra slutningen af vikingetiden. Den 2,43 m høje grå sten af gnejs med røde årer står på sin oprindelige plads præcist imellem de to store højes centre og syd for kirken, som dengang var en stavkirke. Kunstværket er dateret til ca. 965 og er udsmykket i Mammenstil.

Dette er et unikt stykke kulturarv, der blev optaget på UNESCO’s prestigefyldte verdensarvsliste i 1994.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Et eksempel på datidens hulveje kan man se i skrænten over Fårup Sø, 2 km syd for Jelling.

► Læs mere om Fårupvej Hulveje her

Ca. 14 km syd for Jelling byggede Harald Blåtand en bro over Vejle Ådal i 980. Det indgyder respekt, at den som brokonstruktion ikke blev overgået før Lillebæltsbroen stod færdig i 1935.

► Læs mere om Ravning Enge-Broen her

I Hedensted kan man få en fornemmelse af den oprindelige trækirke.

► Læs mere om Hedensted Kirke her

På Randbøl Hede, står Randbølstenen på sin oprindelige placering.

► Læs mere om Stenen på Randbøl Hede her

Ifølge legenden var det her ved Tamdrup Kirke, at Harald Blåtand omkring 965 så den tyske præst Poppo bære jernbyrd, som overbeviste kongen om, at kristendommen var den sande lære.

► Læs mere om Tamdrup Kirke her