Kalundborg Museum

Oven på resterne af Valdemar Atterdags bymur fra Middelalderen, midt mellem Esbern Snares Vor Frue Kirke og Vestborg fra 1100-tallet, ligger Kalundborg Museum. Her kan man gå på opdagelse i egnens fortid, ikke mindst de mange spændende fund fra udgravningerne af kongsgården ved Tissø.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Trelleborg er den mest komplicerede, befæstede og velbevarede af de til dato fundne ringborge fra vikingetiden. Den blev opført i Harald Blåtands regeringstid i år 980 på en strategisk placering i landskabet, næsset mellem Tude Å og Vårby Å.

► Læs mere om Trelleborg her

Her holdt en lokal konge til fra omkring år 600 til begyndelse af 1000-tallet. Noget helt særligt ved Tissø er fundet af et kulthus, hvor folk har dyrket de gamle nordiske guder, sikkert først og fremmest krigsguden Tyr, som søen har navn efter.

► Læs mere om Tissø her

I Gørlev er en romansk kirke bygget omkring år 1100. I våbenhuset står to runesten. Den første blev fundet i 1921 som dørtærskel.

► Læs mere om Runestenene i Gørlev Kirke her

Et af de helt store anlæg fra vikingetiden kan man opleve på Samsø – en menneskeskabt kanal på tværs af øen konstrueret i år 726. Kanalen gennemskærer Samsø fra Stavns Fjord i øst til Mårup Vig i vest.

► Læs mere om Kanhavekanalen her