Køge Museum

Selvom Køge Museum ligger i en fredet bygning fra 1600-tallet, så inviterer museets vikingetidsarkæolog “indenfor” i et hus fra vikingetiden. Her er udstillet noget så sjældent som fem stolper fra et hus, som kun er bevaret frem til i dag, fordi de er blevet genbrugt i en bro over Tryggevælde Å. Genstande fra udgravningerne af stormandsgården Toftegård, som ligger ca. 10 km syd for Køge på Stevns, er lagt i en stolpehulsmontre – udgravning af stolpehuller, er nemlig en af arkæologernes vigtigste kilder til viden om livet i oldtiden.

Her er mystiske guldgubber, som enten har haft en i dag ukendt religiøs og symbolsk betydning eller blot været en værtindegave fra gæster på besøg i huset. En pilespids, måske bevist lagt i stolpehullet, da huset blev bygget som en amulet for at beskytte huset og dets beboere mod ulykke. Skidt og møg, fejet sammen gennem 100 af år indeholder små glasskår, perler, potteskår og afgnavne ben fra et godt måltid mad – stort set det samme, som de fleste sikkert finder i dag, når de gør rent. Samlet set giver det alt sammen et godt indblik i, hvordan mennesker levede i vikingetiden.  

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Begynd besøget med at indtage Borgring fra oven fra den 8 m høje udsigtsplatform ved velkomstcentret. Borgen ligger ret fremme, til højre kan man ane Køge Bugt.

► Læs mere om Borgring her

Runesten giver et lille glimt af de mennesker, som i sin tid befolkede denne egn. Flere sten er knyttet til kirken i Sandby, der ligger 7 km sydøst fra Sigersted.

► Læs mere om Sandby Kirke her

I Alsted Kirke 6 km sydvest fra Sigersted står en runesten i kirkens skib under tårnet op ad vestmuren.

► Læs mere om Alsted Kirke her

Hårlev ligger ved Stevns. På byens kirkegård ligger Hothers Høj. Vi ved ikke noget om Hother, men fordi højen har flad top og ligger tæt på kirken, er den formentlig fra slutningen af oldtiden. Det siges, at Tryggevældestenen oprindeligt stod her

► Læs mere om Hårlev Kirke her

På markerne mellem Salløv og det nærliggende Snoldelev fandt bønder i 1770’erne en runesten fra tidlig vikingetid (7-800), da de sløjfede en oldtidshøj.

► Læs mere om Gunvald fra Salløv her