Langelands Museum

På museet i Rudkøbing kan man i udstillingen om Langelands fortid se genstande fra vikingetidens grave på øen: her er fornemt rideudstyr, forskellige typer af våben og bronzekar forarbejdet i ind- og udland. De er vidnesbyrd om Langelands strategisk placering i Øhavet og de tætte forbindelser til omverdenen. Højdepunktet i udstillingen er dobbeltgraven fra Stengade i Rudkøbing. Her ligger en stormand med en bagbundet, halshugget mand ved sin side. Tolkningen af fundet er, at den hovedløse kan have været stormandens træl, der efter at have tjent sin herre i livet også har fulgt ham i døden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På Langeland kan man se en af vikingernes skibsstensætninger. Den ligger lidt gemt væk i Konabbe Skov,

► Læs mere om Skibssætningen i Konabbe Skov her

Ca. 10 km syd for Ærøskøbing finder man en lav jordvold helt ud til vandet. Det er en reetableret del af et fæstningsanlæg, som menes at være anlagt i den tidlige vikingetid.

► Læs mere om Fæstningen ved Skt. Alberts Kirke her 

Her blev i hvert fald én viking begravet i et symbolsk skib af sten, der skulle fungere som fartøj til dødsriget.

► Læs mere om Højestene Skibssætning her

Tillitse er et af de steder på Lolland-Falster med et slavisk navn, som indikerer at her slog venderne sig mere permanent ned. Vikinger med nordiske navne var her dog også – det vidner runestenen uden for våbenhuset til Tillitse Kirke om. 

► Læs mere om Tillitsestenen her

I bunden af Nakskov Fjord har arkæologer fundet en lollandsk landsby fra vikingetiden. I begyndelsen af 1000-tallet lå her gårde, værkstedsbygninger og staklader. Beboerne har levet af landbrug, fiskeri på fjorden og handel med naboerne omkring Østersøen. 

► Læs mere om Nakskov Fjord her