Bøgebjerg Gravplads

“Bøgebjerget er en lille aflang skovbevoxet Bakkeryg, som har været tæt belagt med en Samling Grave fra den yngre Jernalder. Denne mærkelige Gravplads er i Sommeren 1877 bleven undersøgt, dels af mig dels af Kammerherre Vedel og mig i Forening…”. Sådan skriver skolelærer J.A. Jørgensen i 1877, da han sammen med amtmand Vedel udgravede en lille andel af gravene. I tre af stenkisterne er der fundet skålspænder, de store ovale spænder, som kvinder i vikingetiden bar en af ved hver skulder.

Området, som ligger ca. 2 km syd for Østerlars, blev fredet i 1955, og Bornholms bedst bevarede gravfelt fra vikingetiden fremstår tydeligt i skovbunden. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden.

Runestenen er den største på Bornholm, og har oprindelig stået ved en lille høj. Den blev flyttet i 1700-tallet, og siden genfundet i 1868, hvor den havde været brugt som dæksten på Brogårdsbroen over Baggeå.

► Læs mere om Brogårdsstenen her

Det svært indtagelige klippeplateau er i sig selv en naturlig fæstning, men vikingerne forstærkede den med volde bygget af kampesten, ler og jord. Her, langt inde i hjertet af Bornholm blandt klippetoppe og kløfter, fungerede Gamleborg formentlig som kongens centralborg og hovedbefæstning, langt væk fra kysten og Østersøens hærgende sørøvere.

► Læs mere om Gamleborg i Almindingen her

For amatørarkæolog Klaus Thorsen startede det i 1993 med fundet af en enkelt arabisk mønt af sølv. De følgende dage dukkede flere sølvfund op under metaldetektoren, indtil den til sidst fangede et signal dybere end pløjelaget. Med fingrene finkæmmede han jorden og fandt på den måde Pæregårdsskatten, et af Bornholms største sølvfund omkring 950 år efter, at den var blevet gravet ned mellem to tagbærende stolper i et hus fra vikingetiden. 

Læs mere om Bornholms Museum her

Det er ikke for ingenting, at det bakkede landskab små 4 km nordvest for Nexø med rå klipper, skov og moser endte med at få navnet paradis. Her kan man besøge Gamleborg i Paradisbakkerne, en anden af Bornholms tilflugtsborge og for et øjeblik forestille sig, hvordan mennesker har søgt tilflugt her fra indtrængende fjender og ufred. Den blev anlagt på en ca. 20 m høj klippeknude måske så langt tilbage som i bronzealderen.

► Læs mere om Gamleborg i Paradisbakkerne her

Navnet Sorte Muld, stammer fra de enorme ophobninger af trækul, gødning fra husdyrhold samt køkken- og bygningsaffald, som igennem århundreder er blevet efterladt og formuldet på stedet. Dette kulturlag er ca. 1,4 m tykt, og jordens fosfatindhold (PH-værdi) på Sorte Muld er det højeste blandt de øvrige jernalder- og vikingetidslokaliteter med bevaret kulturlag på Bornholm.

► Læs mere om Sorte Muld her