Borgø og Hejrede Vold

Centralt på Lolland, midt imellem Maribo Søerne, ligger Hejrede Vold, som var for lollikkerne, hvad Virket var for falstringerne – et forsvarsværk anlagt i jernalderen, men i brug helt op til middelalderen. Fæstningsanlægget havde volde på 1,5-3,5 m i højden og 8-9 m i bredden og en ca. 9 m bred voldgrav, der var 1,75 m dyb. Befæstningen bestod af to volde med 3,5 km imellem – den ene var 1,3 km lang og den anden 300 m lang, og tilsammen dækkede de et område på 5 km2. Det bedste sted at opleve volden er ved det fredede stykke fra Hejrede sø til Kårup Vænger. På Borgø, den største af øerne i Maribosøerne, er der fundet genstande fra vikingetiden og den tidlige middelalder.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden.

To af Lollands runesten er endt i forhallen til museet i Maribo. Skovlængestenen har været kendt siden 1600-tallet, hvor den ifølge skriftlige kilder stod i en stenbro på vej til Gurreby, umiddelbart øst for Nakskov. På stenen står der “Astrad rejste denne sten efter Jyde, sin far, en meget god thegn” – thegn betyder formodentlig en høvding og er en titel, som må have været ret udbredt i vikingetiden, da den er brugt på runesten over hele landet.

► Læs mere om Museum Lolland-Falster her

Når vikingetidens falstringer følte, at der var fare på færde, så søgte de hurtigst muligt til midten af øen, i sikkerhed bag Virkets volde. Bortset fra den smalle sydlige strækning af øen havde ingen af øboerne mere end 15 km til et af Danmarks største forsvarsværker fra oldtiden. 

► Læs mere om Falster Virke her

I dag er her flade marker, men i vikingetiden strakte Rødby Fjord sig ind i landet. I det beskyttede fjordsystem med direkte adgang til Østersøen var en række naturligt beskyttede anløbspladser, som udviklede sig til de mindre byer Tirsted, opkaldt efter den nordiske gud Tyr, Rødby og Vejleby. 

► Læs mere om Rødby Fjord her

Tillitse er et af de steder på Lolland-Falster med et slavisk navn, som indikerer at her slog venderne sig mere permanent ned. Vikinger med nordiske navne var her dog også – det vidner runestenen uden for våbenhuset til Tillitse Kirke om. 

► Læs mere om Tillitsestenen her

Rødby Fjord gav adgang til handel på Østersøen, men den gav også fjenden adgang til det indre af Lolland. For at beskytte sig mod fjendtlige angreb konstruerede beboerne i slutningen af vikingetiden en 200 m bred sejlspærring over fjordmundingen bestående af pæle hamret ned i fjordbunden. En smal åbning gjorde det muligt for de stedkendte selv at komme ud og ind. 

► Læs mere om Hominde-Spærringen her