Fæstningen ved Skt. Alberts Kirke

Ca. 10 km syd for Ærøskøbing finder man en lav jordvold helt ud til vandet. Det er en reetableret del af et fæstningsanlæg, som menes at være anlagt i den tidlige vikingetid. En del af anlægget er styrtet i havet, men den 60 x 30 m store fæstning har i sin tid haft en palisadeklædt vold, 7 m bred og 2,5 m høj. En 5,5 m bred og 2,5 m dyb spidsgrav lå udenom. Anlægget har formentlig tjent som både beskyttelse mod angribende slaviske stammer fra syd og som tilflugtsborg for handelsfolk.

Resterne af Skt. Alberts Kirke er fra middelalderen. 500 meter nord for fæstningen ligger Havsmarken, en betydningsfuld handelsplads fra tiden 750-950. Her er fundet både arabiske og frankiske mønter og spor efter håndværk udført på stedet, som fx metaldråber fra støbearbejde. Måske er navnet en forvanskning af Havsmærken. På sønderjysk betyder mærken et marked, så med andre ord markedet ved havet. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Her blev i hvert fald én viking begravet i et symbolsk skib af sten, der skulle fungere som fartøj til dødsriget.

► Læs mere om Højestene Skibssætning her

På museet i Rudkøbing kan man i udstillingen om Langelands fortid se genstande fra vikingetidens grave på øen.

► Læs mere om Langelands Museum her

På Langeland kan man se en af vikingernes skibsstensætninger. Den ligger lidt gemt væk i Konabbe Skov,

► Læs mere om Skibssætningen i Konabbe Skov her

Tillitse er et af de steder på Lolland-Falster med et slavisk navn, som indikerer at her slog venderne sig mere permanent ned. Vikinger med nordiske navne var her dog også – det vidner runestenen uden for våbenhuset til Tillitse Kirke om. 

► Læs mere om Tillitsestenen her

I bunden af Nakskov Fjord har arkæologer fundet en lollandsk landsby fra vikingetiden. I begyndelsen af 1000-tallet lå her gårde, værkstedsbygninger og staklader. Beboerne har levet af landbrug, fiskeri på fjorden og handel med naboerne omkring Østersøen. 

► Læs mere om Nakskov Fjord her