Grimstrup Krat

12 km nordøst for Esbjerg ligger endnu et populær naturområde, Grimstrup Krat. Det er Danmarks største egekrat, en lille rest af de skove, som i oldtiden dækkede store dele af landet. I den nordøstlige udkant ligger Kampdiget, et voldanlæg sandsynligvis anlagt i jernalderen. Den bevarede del af volden er 200 m lang, 4,5 m bred og ca. 1 m høj. Oprindeligt har den dog været omkring 1 km lang, men aldrig kraftig nok til at den har kunnet gøre en militær forskel. Volden og den 1 m dybe voldgrav, som vender mod øst, ligger, så den har afskåret den gamle Kolding-Varde landevej, og anlægget har nok mere fungeret som en grænse mellem forskellige magthavere, så man kunne kontrollere trafikken og opkræve skatter.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Her er et udstillingshus om de arkæologiske fund og en natursti på 3,5 km gennem området kaldet Oldtidsruten. Den går forbi fundamenterne fra de fundne huse, som er markeret i skovbunden. 

► Læs mere om Østskoven her

Museet formidler hvordan Vestkystens beboere gennem tiderne, også i vikingetiden, har levet af og kæmpet med naturen og havet.

► Læs mere om Tirpitz her

I forhallen til museet står runestenen fra Malt, Danmarks mærkeligste runesten.

► Læs mere om Museet på Sønderskov her

På kirkegården ved Læborg Kirke 6 km syd for Bække står i dag den fjerde runesten med forbindelse til Ravnunge-Tue.

► Læs mere om Læborgstenen her

Ravnunge-Tue gjorde det ikke kun i runesten på Bækkeegnen. Så langt væk som i Horne, knap 50 km vest for Bække, står endnu en af hans runesten.

► Læs mere om Hornestenen her