Hedensted Kirke

Hedensted Kirke er fra 1100-tallet. Inden de ældste stenkirker blev rejst, byggede vikingerne kirker af træ. Vi ved sjældent ret meget om dem, da stenkirkerne ofte blev bygget ovenpå. I Hedensted kan man dog få en fornemmelse af den oprindelige trækirke. Da man lagde gulvvarme i 2007, fik arkæologer mulighed for at udgrave kirkens gulv, og her fandt de resterne af en bygning i træ. Det var et treskibet langhus på 15 x 7 m fra 1050; en usædvanlig grundplan, så måske var de tidlige trækirker helt anderledes end vi hidtil har troet?

Der var også spor af alteret og døbebrønde lige uden for kirkens to indgange, så kvinder og mænd hver for sig kunne blive døbt inden de gik ind i kirken. Denne praksis ophørte, da stenkirken blev bygget, og brøndene blev fyldt op af fundamentet til den nye kirke. Trækirkens grundplan er markeret i det nylagte gulv i kirken.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

Mellem højene står de to Jellingsten. Den mindste sten er rejst af kong Gorm til minde om hans kone Thyra. På den store sten fortæller kong Harald om sin herkomst, praler af sine erobringer og forkynder sin kristning af danerne.

► Læs mere om Jellingstenene her

Et eksempel på datidens hulveje kan man se i skrænten over Fårup Sø, 2 km syd for Jelling.

► Læs mere om Fårupvej Hulveje her

Ifølge legenden var det her ved Tamdrup Kirke, at Harald Blåtand omkring 965 så den tyske præst Poppo bære jernbyrd, som overbeviste kongen om, at kristendommen var den sande lære.

► Læs mere om Tamdrup Kirke her

Ca. 14 km syd for Jelling byggede Harald Blåtand en bro over Vejle Ådal i 980. Det indgyder respekt, at den som brokonstruktion ikke blev overgået før Lillebæltsbroen stod færdig i 1935.

► Læs mere om Ravning Enge-Broen her

I 1650 blev der observeret mere end 20 skibssætninger, men i dag kan man kun se 10 af dem – resten er enten forsvundet eller dækket af sand.

► Læs mere om Skibssætningerne på Hjarnø her