Lovns Sø

Omkring Lovns Sø, som man muligvis kunne sejle ind i, var der en betydelig aktivitet i vikingetiden. Her er fundet langhuse og grubehuse, som vidner om produktion og handel. Der er gjort mange fund med metaldetektor her, også en møntskat, der formentlig blev gravet ned, da den norske kong Harald Hårderåde i 1050’erne hærgede i Limfjorden.

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

På halvøen Salling finder man helt ud til Limfjorden, spor efter Danmarks eneste kendte bådnauster fra vikingetiden.

► Læs mere om Harre Vig Bådnaust her

I kirken står en runesten med både runer og et skibsbillede. "Taste og Asbjørn rejste denne sten efter deres broder Tue."

► Læs mere om Runesten i Farsø Kirke her

Runestenen har følgende indskrift "Thorkil satte stenen efter sin fader ... søn."

► Læs mere om Runesten i Flejsborg Kirke her

På Vesthimmerlands Museum kan man se sværdet fra Næsby, der på 60 år voksede med næsten 10 cm.

► Læs mere om Vesthimmerlands Museum her

Her finder man lokale genstande fra vikingetiden på Mors udstillet.

► Læs mere om Museum Mors, Dueholm Kloster her