Rammedige

Lige inden Vesterhavskysten rammer Limfjordens munding og 4 km fra kysten ligger Rammedige – en tilflugtsborg og voldanlæg fra jernalderen. Anlægget har sandsynligvis også været i brug i vikingetiden, som det kendes fra andre steder, fx Bornholm, Lolland og Falster. De to udgravede gravhøje i umiddelbar nærhed, som er dateret til vikingetid, bekræfter antagelsen. Volden har været 2,5 km lang i syd-nordgående retning. Voldgraven ligger på den østlige side af volden, så dem, der stod bag byggeriet, har forventet at fjenden kom over land.

Voldanlæget

Dele af den oprindelige vold er bevaret og en anden del er rekonstrueret, så man som besøgende får et rigtig godt indtryk af monumentet. Hele konstruktionen har spærret for et oldtidsvejforløb syd for Limfjorden, som den dag i dag kan følges langs de mange bevarede gravhøje. Ved Rammedige har der oprindeligt været ca. 60 gravhøje, men i dag er kun 15 tilbage. Et sagn siger, at diget blev opført som værn mod den engelske kong Angel, og at alle de faldne fra et slag mod ham ligger begravet i højene omkring anlægget. Der er formidlingstavler på stedet. 

Andre spændende steder fra Vikingetiden i nærheden

I udstillingen af lokale oldtidsgenstande på Holstebro Museum får man indtryk af vikingetiden i Vestjylland.

► Læs mere om Holstebro Museum her

På kirkegården har der siden oldtiden ligget en gravhøj.

► Læs mere om Mejrup Gravhøj her

Agger Tange er dannet af de enorme sandmasser, som bølgerne transporterer med langs kysten. Sandet bliver så aflejret i form af en tange eller odde, eksempelvis Skagen Odde.

► Læs mere om Agger Tange her

De to landtanger mellem Limfjorden og Vesterhavet hedder Agger Tange og Harboøre Tange. I dag er fjorden åben for skibe, men i lange perioder af fortiden har den været lukket.

► Læs mere om Limfjorden her

Kong Knud den Hellige beordrede, at ledingsflåden skulle møde her inden det afgørende togt til England.

► Læs mere om Skibsted Fjord her