Järrestad

Landskabet i Järrestad herred har mange synlige fortidsminder fra stenalderen og frem til i dag. 

Arkæologiske udgravninger i Järrestad, der ligger ved Tommarpsåen, viser, at der allerede i jernalder og vikingetid lå en storgård med kultbygninger på stedet. Der er fundet haller, en palisade og indhegnede bygninger, som det også kendes fra Gl. Lejre, Tissø og Strøby Toftegård på Sjælland og Uppåkra i Skåne.  

Der er fundet mange forskellige materialer i området. Blandt andet dagligdags genstande som keramik og jernknive, samt køkkenaffald i form af dyreknogler, men også spor efter tekstilfremstilling (vævevægte, ten-vægte og synåle af jern og ben), smedning, bronzestøbning, guld- og sølvsmedearbejde og fremstilling af glasperler. Forekomsten af importerede genstande, bl.a. sølvmønter og slavisk keramik, afspejler kontakten til handelspladser som Hedeby og andre betydningsfulde bebyggelser i Skandinavien samt til egnene syd for Østersøen.

Herredsinddelingen er den ældst kendte administrative inddeling af det gammeldanske område, der også omfattede Slesvig og Skåne. Järrestad herred er omtalt i skriftlige kilder fra slutningen af 1100-tallet. Selve navnet Järrestad betyder ”Jarlens sted”, hvilket angiver, at en af kongens mænd har haft sit gods her i middelalderen. Jorden omkring Järrestad er meget frugtbar og har derfor været et godt sted at bo gennem tiden.