Visby på Gotland

Visby var efterfølgeren for handelspladsen Paviken, der blomstrede i 900-tallet. Gotlands mange sølvskatte, grave, billedsten og handelspladser fra vikingetiden overgår langt antallet af andre fund fra Vikingetiden i resten af Sverige.

Verdens hidtil største sølvskat fra vikingetiden er fundet på Gotland. Skatten, der vejede 67 kg, blev gravet ned omkring 870 e.Kr.

Allerede i vikingetiden var Gotland den vigtigste mellemstation for handelen mellem Skandinavien og landområderne øst for Østersøen. I middelalderen overtog Visby, der på det tidspunkt var Gotlands eneste by, rollen som en af de vigtigste handelsbyer i Norden. Byen fungerede politisk og økonomisk nærmest selvstændigt og uafhængigt af det svenske rige, indtil den blev erobret af Valdemar Atterdag i 1361.