Senest udgivet

'Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark' ved Morten Ravn. Maritime Culture of the North 4. Roskilde 2016, 164 sider. ISBN: 9788785180728.

Bogen er udgivet med støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Landsdommer V. Gieses Legat.

I de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe anvendt til krigsførelse i det 11. århundredes Danmark.