Program for den 22. og 23. maj 2018

10.00 Velkomst ved Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet 

10.15 Om kystsejlads og kulturværdi ved Thomas Højrup

11.00 Information om workshop og introduktion til Vikingeskibsmuseets turistsejl ved Karen Grøbæk og Tom Nicolajsen

12.00 Frokost (med registrering til workshopsejladserne)

13.00 Sejladsworkshop: modul 1

 • Båden potentiale for historieformidling - Jakob Haahr og Katrine Noes Sørensen 
 • Båd, krop og læring - Annette Bisdchoff og Bård Bakke
 • Sikkerhed i små både - Mads brodersen og Tom Nikolajsen
 • "Om bus og rus og sånn". Analytisk sejlads. Om detaljernes betydning for erfaringslæring - Terje Planke og Carsten Hvid. 
 • Båden i uddannelse og formidling: Hvordan håndterer gruppen og gruppeprocesserne i forbindelse med sejlads? - Jakob Fink og Mathilde Vikene

15.00 Kaffe og sejladsbytte midt på fjorden 

15.30 Sejladsworkshop: modul 2. afsluttes kl. 17.00

18.00 Middag i caféen

19.30 Aftensamling

 • Søren Nielsen: Beskyttelse af immateriel kulturarv og Unesco processen 
 • Terje Planke og Mathilde Vikene: Hvordan skabes bæredygtige vidensmiljøer? 
 • Mathilde Vikene: Film om nordisk klinkbygningstradition/Unesco

20.30 Hygge

07.30 Morgenmad

09.00 Workshop: Sømandskab og håndværk i et praktisk og filosofisk perspektiv

 • Bådbygning - Martin Dael
 • Rebslagning - Bjarni Sørensen
 • Smedning - Jonas Bigler
 • Snelle og snitteværksted 
 • Knob, stik og didaktik 

10.30 Håndværk - et parktisk og filosofisk perspektiv. Indlæg og debat ved Sidsel Sæterhaug og Per Ingvar Haukeland

11.15 Oplevelse, læring og meningsdannelse i mødet med båd og håndværk - Annette Bischoff

12.00 Frokost 

13.00 Fælles diskussion om etablering af netværk, erfaringsdeling, fremtidige projekter og samarbejde - Søren Nielsen og Jakob Haahr

 • Netværk: Hvad? Hvorfor? Hvordan? 
 • Oplæring til sejlads i åbne både og kystfriluftsliv - vejledning/uddannelsesplan
 • Forskning om formidling og undervisning 
 • Sikkerhed
 • Formidlingscentre og bådklynger
 • Næste træf
 • Andet?

15.00 Afrejse