Nord Stream 2 Pipeline – Anchor Corridor. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations

Nord Stream 2 Pipeline – Anchor Corridor. Cultural heritage target assessment and exclusion zone recommendations rapport
Udgivet 31/01-2022

J.nr. 2740

Publiceret januar 2022

Datering: Nyere Tid (ca. 1600-1960 e.Kr.).

Udpegning af kulturhistoriske genstande, som potentielt berøres af et nyt sæt rørledninger ved Bornholm. Nærværende rapport behandler ankerkorridoren for en del af en rute syd og øst om Bornholm. Selve ruten (en 55 m bred korridor) såvel som den oprindelige rute nærmere Bornholm samt en alternativ rute nord og vest om Bornholm er behandlet i tidligere rapporter. Ingen genstande er blevet bjærget, og der er ikke pålagt yderligere mitigeringstiltag.


Oprettet af Marie Jonsson