Ravamuletten, der aldrig blev færdig

Ravklumpen, der er stor som et hønseæg, er bearbejdet med et tydeligt fordybning i midten, hvor håndværkeren er begyndt på et hul, der skulle gå hele vejen igennem. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Ravklumpen, der er stor som et hønseæg, er bearbejdet med et tydeligt fordybning i midten, hvor håndværkeren er begyndt på et hul, der formodentlig skulle gå hele vejen igennem amuletten. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.

Udgravningen af den undersøiske stenalderboplads har givet arkæologerne noget helt særlig sjældne fund.
Stor var jublen, da en stor ravklump kom med en af marinarkæologerne op fra bopladsen:

”Hold-nu- op! Hold-nu-op!” Råbet afbryder den daglige opdatering fra projektleder Morten Johansen. ”Den er jo kæmpe stor”, gjalder det ned i telefonen. Råbet går tydeligt igennem, selvom telefondækningen fra marinarkæologernes arbejdsflåde ud for kysten i Storstrømmen får det til at knase og suse.

”Det er en ravklump på størrelse med et hønseæg - den er lige kommet op!  Og er den er forarbejdet med tydelige indridsninger og et boret hul, jeg kan ikke tale mere nu - jeg sender billeder!”

Hvorfor amuletten aldrig blev gjort færdig får vi ikke svar på, men det stigende havniveau oversvømmede bopladsen ganske kort efter den periode, hvor arkæologerne ved den var i brug.

Ganske kort tid efter dukkede den første mennesketand op - det øget håbet om at finde bopladsens begravelser og få ny viden om stenalderens forhold mellem de levende og døde.

Der er kraftigt indridsninger på kryds og tværs af ravamulettens overflade. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Der er kraftigt indridsninger på kryds og tværs af ravamulettens overflade. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
på bagsiden af ravamuletten er der bevidst slået fliger af, sikker for at gøre den plan. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
på bagsiden af ravamuletten er der bevidst slået fliger af, sikker for at gøre den plan. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Den marinarkæologiske undersøgelse har også til formål at lokalisere og undersøge eventuelle grave og fundet af en mennesketand kan pege ret retning af at marinarkæologerne er tæt på.  Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Den marinarkæologiske undersøgelse har også til formål at lokalisere og undersøge eventuelle grave og fundet af en mennesketand kan pege ret retning af at marinarkæologerne er tæt på. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Mennesketanden er fundet sammen med knogler fra byttedyr i udsmidslaget nær kysten. Det er også her, man tidligere på andre lokaliteter har fundet grave. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.
Mennesketanden er fundet sammen med knogler fra byttedyr i udsmidslaget nær kysten. Det er også her, man tidligere på andre lokaliteter har fundet grave. Foto: Morten Johansen, Vikingeskibsmuseet.