Marinarkæologisk undersøgelse af skibsvrag i Femern Bælt

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer gennemførte i foråret 2012 omfattende undersøgelser af et skibsvrag fra 1600-tallet i femernbælt.
Filmen herunder fortæller om de forløbige konklusioner:

Baggrunden for undersøgelserne

Siden 2008 er der gennemført en række forundersøgelser for at kortlægge fortidsminder på havbunden. De marinarkæologiske undersøgelser, der blev gennemført i foråret 2012 koncentrerede sig om to skibsvrag fra 1600-tallet, som var blevet lokaliseret ved de tidligere forundersøgelser. Undersøgelserne gennemførtes forud for anlægsarbejdet på den faste Femern Bælt forbindelse og foregik i samarbejde med vores tyske kollegaer fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.
Skibsvragene ligger på 22 – 25 meter dybde og var målet for  de i alt 15 off-shore dykkere, her af ni marinarkæologer og seks erhvervsdykkere fra firmaet JD Contractor.

Filmen herunder blev lavet i de aller første dage af den otte uger lange undersøgelse af skibsvraget i Dansk farvand, og fortæller om marinarkæologernes forventninger til undersøgelserne.

Beretninger og opdateringer

Vikingeskibsmuseets marinarkæologer sendte beretninger om undersøgelserne hjem til hjemmesiden sammen med billeder fra dybet. Beretninger og billedserier kan ses herunder:

Følg dykkerholdets opdateringer:

> Lørdag den 26. maj. Kanoner og international våbenhandel...

> Lørdag den 19. maj: Skibet VINA, et DC 9-fly og en Rubinsteinerkage...

> Lørdag den 12. maj: Vi ligger underdrejet og rider stormen af...

> Tirsdag den 8. maj 2012: Fløde, gytje og en kanonrapert...

> Mandag den 7. maj 2012: Mikadospil på bunden af Femern Bælt...

> Torsdag den 3. maj 2012: Startskuddet fra projektleder på det danske vrag, museumsinspektør og marinarkæolog, Jørgen Dencker...

Se billedserier ved at klikke på linksne herunder:

> Søndag den 10. juni. Hvad er der mon i skibskisten...?

> lørdag den 9. juni. Spændende fund fra skibsvraget...

> Onsdag den 6. juni. Kanonhævning...

> Tirsdag den 5. juni. Fundregistrering på mellemdækket...

> Søndag den 3. juni. Nitrox, ROV og behandlingskammer...

> Fredag den 18. maj. Kanonkugler, kanonvisker, elevationskile, Kanonpropper og Havaripropper...

> Torsdag den 17. maj. Dokumentation og opmåling af skibets kanoner...

> Onsdag den 16. maj. Hvordan Athena får dekompressionstiden til at gå...

> Tirsdag den 15. maj. Dagligdag ombord på multi purpose fartøjet 'VINA'...

> Mandag den 14. maj. Tønden og kisten...

> Fredag den 11. maj. Rester af det sidste måltid ombord...

> Torsdag den 10. maj. Dobbelt blok og stangkugler..

> Søndag den 6. maj. Kobberkarret i kabyssen...

> Lørdag den. 5. maj. Fremtidig sikring af skibsvraget...

> Fredag den 4. maj. De første fund - kanoner, skibstømmer og tovværk...

> Undersøgelsen begynder. Dykkerne ankommer til 'VINA' og de første sænkes ned til skibsvraget...

> Lørdag den. 5. maj. Fremtidig sikring af skibsvraget...

> Fredag den 4. maj. De første fund - kanoner, skibstømmer og tovværk...